Almanya

Almanya Vizesi

Almanya Vize Çeşitleri ; Almanya’ya yapmayı planladığınız seyahate uygun vize türü ve hazırlanması gereken belgelere aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz.

Schengen Vizesi Başvuru Formu PDF

Schengen Vizesi Başvuru Formu

Aile Ziyaret Vizeleri

Aile Ziyaret Vizesi (Doktor-Eczacı-Avukat-Mühendis)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar————

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / Avukatlar – Doktorlar – Eczacılar – Diş Hekimleri – Mühendisler

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2-Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Firma Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- İmza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise İmza sirküleri)

6- Orijinal Faaliyet Belgesi  (Bağlı bulunduğu odadan alınmalı ve son 3 ay tarihli)

AVUKATLAR—————————–  BARO’DAN

DOKTORLAR—————————– TABİPLER ODASINDAN

ECZACILAR——————————- ECZACILAR ODASINDAN

DİŞ HEKİMLERİ————————-  DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

MİM. VE MÜHENDİSLER—————-MİM. VE MÜH.ODASINDAN   belge almalıdırlar.

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi  (Şirket ise-şirket değilse gerek yok)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

13- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.)

14- T.C.  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

15- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi

16- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

17- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Aile Ziyareti Vizesi (Devlet Dairesinde Çalışanlar)

 

AİLE ZİYARETİ (Devlet Dairesinde Çalışanlar)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar————

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden  itibaren en az 6  Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının  bulunması  gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları”  sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını belirten dilekçe

5- Bağlı bulunduğu makamdan çalıştığına dair görev  ve izin yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü – arkalı fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

9- Tapu fotokopileri (Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

11- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

12- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.)

13- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

14- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

15- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

16- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Aile Ziyareti Vizesi (Emekliler)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar————

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / Emekliler

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden  itibaren en az 6  Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının  bulunması gerekmektedir. Pasaportun”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları”   sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim

4- Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını belirten dilekçe

5- Emeklilik cüzdanı  fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve banka cüzdanının fotokopisi (Banka hesap cüzdanında aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)

7- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

8- Tapu fotokopileri (Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)10- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

11- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden temin edebilirler)

12- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

13- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi

14- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

15- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Aile Ziyareti Vizesi (Esnaf, Zanaatkar ve Serbest Çalışanlar)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar————

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sabipleri

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve  enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet  vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet  imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba  beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Firma Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış  Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- İmza Beyannamesi fotokopisi

6- Orijinal Faaliyet Belgesi  (Bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış ve son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12-Seyahat sağlık sigortası poliçesi

13- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden temin edebilirler)

14- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

15- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

16- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

17- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Aile Ziyaret Vizesi (Ev Hanımları)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar————

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / Ev Hanımları

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2-  Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını ve gidiş amacını belirten Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- Eşine ait iş evrakları

6- Banka hesap cüzdanları  fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

7- Tapu fotokopileri (Var ise)

8- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

9- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

10- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden  temin  edebilirler.)

11- T.C.  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

12- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi

13- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

14- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Aile Ziyaret Vizesi (SSK)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar———— 

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar

polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / SSK’ya Bağlı Olarak Çalışanlar(Maaşlı)

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet  vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)

6- Orijinal Faaliyet Belgesi  (Ticaret  veya Sanayi Odasından alınmalıdır – son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir)

10- Maaş Bordrosu (Son 3 ay)

11- SGK (SSK) Hizmet Dökümü ( sgk.gov.tr adresinden yada SGK müdürlüklerinden alınabilir)

12- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

13- Tapu fotokopileri (Var ise)

14- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

16- -Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden temin edebilirler)

17- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

18- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

19-  Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

20- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Aile Ziyaret Vizesi (Şirket Ortakları, Tüccarlar, Sanayiciler)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar————

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet    imzası bulunmalıdır.

– 18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba  beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza  yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi.

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)

6- Orijinal  Faaliyet Belgesi  (Ticaret  veya Sanayi Odasından alınmış – son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- Bağ-kur  hizmet dökümü yada Emekli ise Emeklilik cüzdanı fotokopisi

10- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

11-Tapu fotokopileri (Var ise)

12- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

13- Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

15- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan  yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden temin edebilirler)

16- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

17- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

18- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve  yeni tarihli  tam Vukuatlı  Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

19- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Not: Eşi  ve  çocuğu  ile birlikte  seyahat edecek  yolcuların  Antetli  kağıda  dilekçe yazarken eşi  ve çocuğunun kendisine   refakat  edeceğini  belirtmeli  ve  Eşi  için Evlenme  cüzdan  fotokopisini  çocuğu  için ise  Öğrenci  belgesini  ibraz  etmelidir.

IDATA Vizeleri

Havaalanı Transit Vizesi

Türkiye´den hareketle Schengen ülkesi olmayan üçüncü bir ülkeye giderken Almanya´da bir havalimanında uluslararası transit bölümünü terk etmeden ve pasaport kontrolünden geçmeden aktarma yapmak sadece Frankfurt/Main ve Münih Havalimanlarında ve belli zamanlarda Hamburg, Düsseldorf, Köln-Bonn ve Berlin-Tegel Havalimanlarında mümkündür.

Bu şekilde seyahat edecek aşağıda sıralanan ülke vatandaşlarının havaalanı transit vizesi almaları gerekmektedir: Etyopya, Afganistan, Bangladeş, Eritrea, Gana, Hindistan, İran, Irak, Ürdün (istisnalarla), Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lübnan, Mali, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Somali, Sri Lanka, Sudan, Güney Sudan, Suriye, Türkiye (hizmet pasaportu veya resmi görevle gideceklere verilen pasaportlar hariç).

İstisnalar: Yalnızca aşağıdaki durumlarda vizeye ihtiyacınız yoktur.

1- Diplomat Pasaportunuz varsa

2- Geçerli bir vizeniz varsa veya herhangi bir Schengen ülkesi veya Bulgaristan, İrlanda, Hırvatistan, Romanya, Birleşik Krallık (UK) veya Kıbrıs için ikamet izniniz varsa

3- Hamilini koşulsuz şartsız geri kabul edeceğini garanti eden Kanada, Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri için geçerli vizeniz veya ikamet izniniz varsa

4- Hamilini koşulsuz şartsız geri kabul edeceğini garanti eden Andorra veya San Marino için geçerli ikamet izniniz varsa (sadece vize yeterli değildir!) veya

5- AB/AET/İsviçre vatandaşının aile ferdiyseniz ve onunla birlikte seyahat ediyorsanız

Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış (çocuklar için her iki yasal veli tarafından imzalanmalıdır) + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).

Küçükler için (18 yaş altı):

Velayet sahibi/sahiplerinin başvuruda bulunması gerekir ya da başvuru için velayet sahibi tarafından iDATA vekaletnamesi doldurulmuş olmalıdır. Boşanma durumunda velayet kararı ibraz edilmelidir. Başvuru ve iDATA vekaletname formu her iki veli tarafından da imzalanmalıdır.

Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.

Fotoğraf: 1 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.

Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.

Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.

Seyahat planı: Uçak bileti veya havayolu şirketi tarafından verilmiş teyitli rezervasyon belgesi (yolculuğunuz hakkında ayrıntılı bilgi edinmeniz gerekir, örneğin havalimanında terminal değişikliği ve dolayısıyla ülkeye giriş işlemi yaptırmanızın gerekip gerekmediğini belgeleyiniz)

Gideceğiniz ülkeye ait vize/ikamet izni ve bu iznin olduğu pasaport sayfasının fotokopisi veya gideceğiniz ülkeye giriş yapma hakkınızın olduğunu gösteren diğer bir belge

İkamet etmekte olduğunuz ülkede kurulu bir düzeninizin olduğuna dair belgeler (banka hesap dökümü, maaş bordrosu)

2. Schengen bölgesine giriş yapılmasını gerektiren transit yolculuklar:

Terminal değişikliği nedeniyle uluslararası transit alanını terk edip pasaport kontrolünden geçmeniz gerekiyorsa Schengen vizesi almanız gerekir

Kültürel - Sportif - Kongre Vizesi

Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış (çocuklar için her iki yasal veli tarafından imzalanmalıdır) + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).

Küçükler için (18 yaş altı):

Velayet sahibi/sahiplerinin başvuruda bulunması gerekir ya da başvuru için velayet sahibi tarafından iDATA vekaletnamesi doldurulmuş olmalıdır. Boşanma durumunda velayet kararı ibraz edilmelidir. Başvuru ve iDATA vekaletname formu her iki veli tarafından da imzalanmalıdır.

Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.

 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Fotoğraf: 1 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir.

Not: AB/AET (Almanya hariç) vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları seyahat sağlık sigortası ibrazından muaftırlar.

 • Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.

BAŞVURU SIRASINDA AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER DE İBRAZ EDİLMELİDİR.

 • Uçuş rezervasyonu(gidiş-dönüş) veya diğer ulaşım aracına ilişkin belgeler,
 • Otel rezervasyonu veya seyahat planına ilişkin belgeler.
 • Gelir belgeleri: Almanya’da kalınacak süredeki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belgeler, Örneğin;
 • Son 3 aya ait banka hesap cüzdanı/dökümü,
 • Son 3 aya ait maaş bordrosu,
 • Diğer gelirler (kira geliri vs…)

Kültürel bir etkinliğe veya kongreye katılmak için:

 • Etkinliği organize eden tarafından düzenlenmiş bir davetiye veya kültürel hizmeti sunan ile yapılmış sözleşme ya da aşağıdaki bilgileri içeren yenilikçi bir çalışmaya dair davetiye
  • Etkinliği organize edenin adresi ve iletişim bilgileri ile etkinliğin yapılacağı yer ve Almanya`daki mekan hakkında bilgi
  • Etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü
  • Başvuru sahibinin adı ve görevi hakkında bilgi
  • Duruma göre seyahat, konaklama vs… giderlerinin karşılanacağına dair belge

Spor etkinliğine katılmak için:

 • Spor kulübü veya spor federasyonu tarafından verilen davetiye veya aşağıdaki bilgileri içeren ve spor organizasyonuna katılımı tasdikleyen belge:
  • Etkinliği organize edenin adresi ve iletişim bilgileri ve etkinliğin yapılacağı yer ve Almanya`daki mekan hakkında bilgi
  • Etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü
  • Sporcu ve onun görevi hakkında bilgi
  • Duruma göre seyahat, konaklama vb. giderlerinin karşılanacağına dair belge
 • Gönderen Türkiye spor kulübü veya spor federasyonu tarafından verilen ve aşağıdaki bilgileri içeren belge:
  • Etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü
  • Sporcu ve onun görevi hakkında bilgi
  • Duruma göre seyahat, konaklama vs… giderlerinin karşılanacağına dair belge

Ücretli ve memurlar için ilaveten:

 • Yaptığınız işe dair açıklama içeren çalışma belgesi (ıslak imza ve kaşeli),
 • Talep edilen vize süresi için izin belgesi (ıslak imza ve kaşeli),
 • Bağkur/SGK hizmet dökümü,
 • SGK işe giriş bildirgesi, noter onaylı iş akdi

Not: Müracaatçı emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemelerini ibraz etmelidir.

Firma/Serbest meslek sahipleri için ilaveten:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Güncel Vergi Levhası fotokopisi

Çiftçiler için ilaveten:

 • Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi

Emekliler için ilaveten:

 • Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi

Öğrenciler için ilaveten:

 • Öğrenci belgesi aslı
 • Masraflar aile tarafından karşılanacak ise ebeveynlerin iş evrakları
Öğrenci Gezileri Vizesi

Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış (çocuklar için her iki yasal veli tarafından imzalanmalıdır) + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).

Küçükler için (18 yaş altı):

Velayet sahibi/sahiplerinin başvuruda bulunması gerekir ya da başvuru için velayet sahibi tarafından iDATA vekaletnamesi doldurulmuş olmalıdır. Boşanma durumunda velayet kararı ibraz edilmelidir. Başvuru ve iDATA vekaletname formu her iki veli tarafından da imzalanmalıdır.

Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.

 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Fotoğraf: 1 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir.

Not: AB/AET (Almanya hariç) vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları seyahat sağlık sigortası ibrazından muaftırlar.

 • Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.

BAŞVURU SIRASINDA AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER DE İBRAZ EDİLMELİDİR.

 • Uçuş rezervasyonu (gidiş-dönüş) veya diğer ulaşım aracına ilişkin belgeler,
 • Otel rezervasyonu veya seyahat planına ilişkin belgeler.

Almanya´daki kardeş okul davetiyle seyahat ediliyorsa: Almanya´daki okuldan davet edilen tüm öğrencilerin ve refakat edecek öğretmenlerin isim listesini içeren ve öğrenci gezisinin programı hakkında da bilgi veren detaylı yazı

 • Türkiye´deki okulun davet edilen tüm öğrencilerin ve refakat edecek öğretmenlerin isim listesini içeren ve öğrenci gezisinin programı hakkında da bilgi veren yazısı.
 • Almanya´da kalınacak süredeki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair ebeveynden belge, örneğin;
  • Son 3 aya ait banka hesap cüzdanı
  • Son 3 aya ait maaş bordrosu

Vize Tüzüğü´nün 16. maddesinin 4/b fıkrasına göre öğrencilere ve refakat eden öğretmenlerine harç muafiyeti uygulanmaktadır.

Refakat eden öğretmenler ayrıca İş Seyahati Vizesi gerekli belgeleri ibraz etmelidirler.

Staj Vizesi

Staj yapmak, meslek hayatıyla ilgili bilgi edinmeye veya meslek tecrübesi kazandırmaya yardımcı olmaktadır.

Almanya’da staj yapacağınız süre 90 günü aşmayacak ise, Schengen vizesi için başvurmanız gerekmektedir. Vize başvurusu için talep edilen belgeler, asılları ve birer adet fotokopileriyle birlikte ibraz edilmelidir.

 • Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış (çocuklar için her iki yasal veli tarafından imzalanmalıdır) + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).
 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Fotoğraf: 2 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir.

Not: AB/AET (Almanya hariç) vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları seyahat sağlık sigortası ibrazından muaftırlar.

 • Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.
 • Stajın hangi kurum aracılığıyla yapıldığına dair belge;
  • AB teşvik programlarıyla gerçekleştirilen stajlar için (örnek: AB Yerleştirme ve Eğitim Programı çerçevesinde ERASMUS Stajyerleri/Bursiyerleri): Türkiye’de eğitim gördükleri üniversiteden staj göreceklerine dair belge,
  • Türkiye’de yükseköğrenimine devam eden öğrencilere 2. sınıfın sonunda sunulan staj imkanı için: İş Bulma Birimi’nden (ZAV), aracı olduğunu gösterir belgenin aslı. Not: Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, eğitim gördükleri bilim dalı ile yakından ilgili olan bir alanda Almanya’da 12 aylık bir süreye kadar staj yapabilirler.
  • Uluslararası bir değişim programı çerçevesinde yapılan stajlar için, aracı olan kurumun stajı belgeleyen yazısı (örnek DAAD-IAESTE, AIESEC, IAAS, GIZ, BVMD e.V.)
 • Staj sözleşmesi (ERASMUS stajyerleri için: “Learning Agreement for Traineeships”, tüm sayfaların imzalanmış olması gerekmektedir). Staj sözleşmesinin henüz ibraz edilemediği durumlarda, Almanya’daki işveren tarafından hazırlanan staj teyit yazısı. Bu belge staj ücretinin yanı sıra vize başvurusu esnasında staj sözleşmesinin neden ibraz edilmediğine dair bilgi içermelidir.
 • Başvuru sahibinin güncel olarak Türkiye’de hangi işle meşgul olduğuna dair belgeler (öğrenci belgesi, iş sözleşmesi vs.) Bu belgeler Almanca tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir.
 • Almanya’da kalacağı süre boyunca geçimini ne şekilde sağlayacağına dair belgeler (örnek: Stajyerin burs aldığını, burs miktarını ve burs alacağı dönemi gösterir belge)
Ticari Vize
 • Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).
 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Fotoğraf: 1 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir.

Not: AB/AET (Almanya hariç) vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları                   seyahat sağlık sigortası ibrazından muaftırlar

 • Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.
 • Uçuş veya seyahat rezervasyonu veya diğer ulaşım aracına ilişkin belge.

BAŞVURU SIRASINDA AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER DE İBRAZ EDİLMELİDİR.

 • Aşağıdaki bilgileri içeren Alman firmaya ait davetiye aslı veya faksı
  • Davet eden firmanın adı ve eksiksiz adresi
  • Başvuru sahibinin adı ve firmadaki görevi ile firmasının adını
  • Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
  • Seyahatin amacı, hedefi ve süresi (firma, fuar adı belirtilmeli)
  • Duruma göre seyahat ve konaklama giderlerinin karşılanacağına dair belge
 • Fuar standı kuracaklar: Almanya`da düzenlenecek fuarda stand kuracak yabancı katılımcının “Fuar Katılımcı Kartını” ibraz etmesi halinde vize ücreti alınmayacaktır.

Not: Vize Bölümü harç muafiyeti uygulanıp uygulanmayacağını bu belgeye göre belirler.

Planlanan seyahat süresi için masrafları karşılayabilecek yeterli maddi imkana sahip olunduğuna dair belgeler, örneğin;

 • Son 3 ayki hesap hareketlerini gösteren banka hesap cüzdanı
 • Son 3 aya ait maaş bordrosu

Ücretliler için ilaveten:

 • Aşağıdaki bilgileri içeren Türkiye’deki işveren firmanın yazısı aslı:
  • Başvuru sahibinin firmadaki görevi
  • Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat düşünülüyor mu?)
  • Seyahatin amacı, hedefi ve süresi (firma, fuar adı belirtilmeli)
  • Almanya’daki masrafların firma tarafından karşılanacağına dair teminat yazısı
 • SGK işe giriş bildirgesi
 • SGK hizmet dökümü
 • SGK’li değilse noter onaylı iş akdi

Not: Müracaatçı emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemelerini ibraz etmelidir.

Firma sahipleri için ilaveten:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Güncel Vergi Levhası fotokopisi

Çiftçiler için ilaveten:

 • Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi
Turistik Vize

Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış (çocuklar için her iki yasal veli tarafından imzalanmalıdır) + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).

Küçükler için (18 yaş altı):

Velayet sahibi/sahiplerinin başvuruda bulunması gerekir ya da başvuru için velayet sahibi      tarafından iDATA vekaletnamesi doldurulmuş olmalıdır. Boşanma durumunda velayet kararı ibraz edilmelidir. Başvuru ve iDATA vekaletname formu her iki veli tarafından da imzalanmalıdır.

Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.

 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Fotoğraf: 1 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir.

Not: AB/AET (Almanya hariç) vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları seyahat sağlık sigortası ibrazından muaftırlar.

 • Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.

BAŞVURU SIRASINDA AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER DE İBRAZ EDİLMELİDİR.

 • Uçuş rezervasyonu (gidiş-dönüş) veya diğer ulaşım aracına ilişkin belgeler,
 • Almanya’da kalınacak süredeki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belgeler, Örneğin;
  • Almanya’daki davet edenin yabancılar dairesince hazırlattığı davetiyenin aslı ve fotokopisi
  • veya kendi maddi imkanlarınıza dair belge (örn. Banka hesabınızda düzenli olarak bulunan bakiye)
 • Seyahat amacına dair belge: Şayet masrafların karşılanacağına dair resmi bir davetiye ibraz edilmez ise, düz bir dilekçe şeklinde hazırlanmış İngilizce veya Almanca davetiye ibraz edilmelidir.
 • Gelir belgeleri (örn. Maaş bordrosu, hesap cüzdanı, kira geliri, Almanya’dan gelen havaleler vs…)
 • Türk vatandaşları için; Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği aslı. (Nüfus kayıt örneği ile davetiye gönderen kişinin akrabalığı belgelenmelidir. Düşünceler kısmı doldurulmş olmalı)

Ücretli ve memurlar için ilaveten:

 • Yaptığınız işe dair açıklama içeren çalışma belgesi (ıslak imza ve kaşeli),
 • Talep edilen vize süresi için izin belgesi (ıslak imza ve kaşeli),
 • Bağkur/SGK hizmet dökümü,
 • SGK işe giriş bildirgesi ve son maaş belgesi.

Not: Müracaatçı emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemelerini ibraz etmelidir.

Firma/Serbest meslek sahipleri için ilaveten:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Güncel Vergi Levhası fotokopisi

Çiftçiler için ilaveten:

 • Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi

Emekliler için ilaveten:

 • Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi

Öğrenciler için ilaveten:

 • Öğrenci belgesi aslı
 • Masraflar aile tarafından karşılanacak ise ebeveynlerin iş evrakları
Ziyaret Vizesi

Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış (çocuklar için her iki yasal veli tarafından imzalanmalıdır) + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).

Küçükler için (18 yaş altı):

Velayet sahibi/sahiplerinin başvuruda bulunması gerekir ya da başvuru için velayet sahibi      tarafından iDATA vekaletnamesi doldurulmuş olmalıdır. Boşanma durumunda velayet kararı ibraz edilmelidir. Başvuru ve iDATA vekaletname formu her iki veli tarafından da imzalanmalıdır.

Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.

 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Fotoğraf: 1 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir.

Not: AB/AET (Almanya hariç) vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları seyahat sağlık sigortası ibrazından muaftırlar.

 • Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.

BAŞVURU SIRASINDA AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER DE İBRAZ EDİLMELİDİR.

 • Uçuş rezervasyonu (gidiş-dönüş) veya diğer ulaşım aracına ilişkin belgeler,
 • Almanya’da kalınacak süredeki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belgeler, Örneğin;
  • Almanya’daki davet edenin yabancılar dairesince hazırlattığı davetiyenin aslı ve fotokopisi
  • veya kendi maddi imkanlarınıza dair belge (örn. Banka hesabınızda düzenli olarak bulunan bakiye)
 • Seyahat amacına dair belge: Şayet masrafların karşılanacağına dair resmi bir davetiye ibraz edilmez ise, düz bir dilekçe şeklinde hazırlanmış İngilizce veya Almanca davetiye ibraz edilmelidir.
 • Gelir belgeleri (örn. Maaş bordrosu, hesap cüzdanı, kira geliri, Almanya’dan gelen havaleler vs…)
 • Türk vatandaşları için; Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği aslı. (Nüfus kayıt örneği ile davetiye gönderen kişinin akrabalığı belgelenmelidir. Düşünceler kısmı doldurulmş olmalı)

Ücretli ve memurlar için ilaveten:

 • Yaptığınız işe dair açıklama içeren çalışma belgesi (ıslak imza ve kaşeli),
 • Talep edilen vize süresi için izin belgesi (ıslak imza ve kaşeli),
 • Bağkur/SGK hizmet dökümü,
 • SGK işe giriş bildirgesi ve son maaş belgesi.

Not: Müracaatçı emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemelerini ibraz etmelidir.

Firma/Serbest meslek sahipleri için ilaveten:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Güncel Vergi Levhası fotokopisi

Çiftçiler için ilaveten:

 • Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi

Emekliler için ilaveten:

 • Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi

Öğrenciler için ilaveten:

 • Öğrenci belgesi aslı
 • Masraflar aile tarafından karşılanacak ise ebeveynlerin iş evrakları

Ticari Vizeler

Ticari Vize (SSK - Maaşlı)

1- Pasaport – (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış—Süresi  seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay  ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar ” ile  ”Gümrük  ve döviz kayıtları” sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Federal

Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Davetiye (Almanya’daki görüşmeye gidilecek firmadan davetiye – iş gezisiyle ilgili bilgi yazısı     veya fuar davetiyesi- fuar giriş kartı vb.)

6- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)

7- Orijinal Faaliyet Belgesi (Ticaret veya Sanayi Odasından alınmalıdır – son 3 ay tarihli)

8- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

9- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

10-SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir.)

11- Maaş Bordrosu (son 3 ay)

12- SGK (SSK) Hizmet Dökümü ( sgk.gov.tr adresinden yada SGK müdürlüklerinden alınabilir)

13-Şirket yada Şahıs adına kayıtlı–güncel tarihli –içinde bakiye bulunan ve hesap hareketli Banka hesap cüzdanı fotokopisi

13- Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

15- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

16- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

17- Nüfus dairesinden onaylı olarak alınmış  yeni tarihli ve Orijinal  Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Not:  İstanbul Almanya Başkonsolosluğu pasaportlarında  son 2 yıl içerisinde alınmış en az 2 adet  kısa süreli yada  1 adet  yıllık  herhangi bir schengen vizesi bulunmayan yolcuları şahsi görüşmeye çağırmaktadır!!

Ticari Vize (Şirket Ortakları,Tüccar ve Sanayiciler)

 

1- Pasaport – (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış – Süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının  bulunması  gerekmektedir.

2- Vize Başvuru Formu

3-  Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya  Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Davetiye. (Almanya’daki görüşmeye gidilecek firmadan davetiye- iş gezisiyle ilgili bilgi yazısı veya fuar davetiyesi – fuar giriş kartı vb.)

6- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)

7- Orijinal Faaliyet Belgesi  (Ticaret  veya Sanayi Odasından alınmış – son 3 ay tarihli)

8- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

9- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

10- Bağ-kur kaydı– hizmet  dökümü Emekli ise emeklilik cüzdan fotokopisi

11- Şirket yada yolcu adına kayıtlı–güncel tarihli –içinde bakiye bulunan ve hesap hareketli  Banka  hesap cüzdanı fotokopisi

12- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

14- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

15- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

16- Nüfus dairesinden  yeni tarihli ve Orijinal  Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

17- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi)  ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Turist Vizeleri

Turistik Vize (Ev Hanımları)

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını ve gidiş amacını belirten Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- Eşine ait iş evrakları

6- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

7- Tapu fotokopileri (Var ise)

8- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

9- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

10- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

11- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

12- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

13- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Turistik Vize (Resmi Kurumlarda Çalışanlar)

1-  Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını belirten dilekçe

5- Bağlı bulunduğu makamdan onaylı  çalıştığına dair görev ve İzin yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü – arkalı fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

9- Tapu fotokopileri (Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

11- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

12- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

13- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

14- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

15- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği  ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

Turistik Vize (Avukatlar – Doktorlar – Eczacılar – Diş Hekimleri – Mühendisler)

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet  vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2-Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet

 vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Firma Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış FederalAlmanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- İmza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise İmza sirküleri olmalıdır.)

6- Orijinal Faaliyet Belgesi (Bağlı bulunduğu Meslek odasından alınmalı  ve son 3 ay tarihli olmalı)

AVUKATLAR—————————– BARO’DAN

DOKTORLAR—————————– TABİPLER ODASINDAN

ECZACILAR——————————- ECZACILAR ODASINDAN

DİŞ HEKİMLERİ————————- DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

MİM. VE MÜHENDİSLER—————-MİM. VE MÜH.ODASINDAN belge almalıdırlar.

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Bağ-kur hizmet dökümü yada emekli ise emeklilik cüzdan fotokopisi.

13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

14- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

15- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

16- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

17- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

Turistik Vize (Emekliler)

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Bababeraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim

4- Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını belirten dilekçe

5- Emeklilik cüzdanı fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve banka cüzdanının fotokopisi (Banka hesap cüzdanında aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)

7- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

8- Tapu fotokopileri (Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

10- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

11- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

12- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

13- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

14- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

15- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Turistik Vize (Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek)

 

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş  tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Firma Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- İmza Beyannamesi fotokopisi

6- Orijinal Faaliyet Belgesi (Bağlı bulunduğu Meslek odasından alınmış ve son 3 ay tarihli olmalı)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

14- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

15- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

16- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.).

Turistik Vize (SSK Çalışan)

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)
2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)
3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.
4- Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)
6- Orijinal Faaliyet Belgesi (Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış – son 3 ay tarihli)
7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir)
10- Maaş Bordrosu (Son 3 ay)
11- SGK (SSK) Hizmet Dökümü ( sgk.gov.tr adresinden yada SGK müdürlüklerinden alınabilir)
12- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
13- Tapu fotokopileri (Var ise)
14- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)
15- Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu
16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi
17- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi
18- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi
19- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

Turistik Vize (Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler)

 

1-Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2-Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3-Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4-Şirket antetli kağıdına – gidiş amacını belirten – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5-Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)

6-Orijinal Faaliyet Belgesi (Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış – son 3 ay tarihli)

6-Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

7-Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

8-Bağ-kur hizmet dökümü yada emekli ise emeklilik cüzdan fotokopisi

9-Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10-Tapu fotokopileri (Var ise)

11-Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12-Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

13-Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

14-Seyahat sağlık sigortası poliçesi

15-T.C kimlik numarsı yazılı bulunan Kimlik fotokopisi

16-Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

17-Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Aile Ziyaret Vizesi (Doktor-Eczacı-Avukat-Mühendis)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar————

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / Avukatlar – Doktorlar – Eczacılar – Diş Hekimleri – Mühendisler

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2-Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Firma Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- İmza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise İmza sirküleri)

6- Orijinal Faaliyet Belgesi  (Bağlı bulunduğu odadan alınmalı ve son 3 ay tarihli)

AVUKATLAR—————————–  BARO’DAN

DOKTORLAR—————————– TABİPLER ODASINDAN

ECZACILAR——————————- ECZACILAR ODASINDAN

DİŞ HEKİMLERİ————————-  DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

MİM. VE MÜHENDİSLER—————-MİM. VE MÜH.ODASINDAN   belge almalıdırlar.

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi  (Şirket ise-şirket değilse gerek yok)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

13- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.)

14- T.C.  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

15- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi

16- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

17- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Aile Ziyareti Vizesi (Devlet Dairesinde Çalışanlar)

 

AİLE ZİYARETİ (Devlet Dairesinde Çalışanlar)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar————

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden  itibaren en az 6  Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının  bulunması  gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları”  sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını belirten dilekçe

5- Bağlı bulunduğu makamdan çalıştığına dair görev  ve izin yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü – arkalı fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

9- Tapu fotokopileri (Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

11- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

12- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.)

13- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

14- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

15- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

16- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Aile Ziyareti Vizesi (Emekliler)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar————

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / Emekliler

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden  itibaren en az 6  Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının  bulunması gerekmektedir. Pasaportun”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları”   sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim

4- Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını belirten dilekçe

5- Emeklilik cüzdanı  fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve banka cüzdanının fotokopisi (Banka hesap cüzdanında aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)

7- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

8- Tapu fotokopileri (Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)10- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

11- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden temin edebilirler)

12- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

13- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi

14- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

15- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Aile Ziyareti Vizesi (Esnaf, Zanaatkar ve Serbest Çalışanlar)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar————

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sabipleri

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve  enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet  vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet  imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba  beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Firma Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış  Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- İmza Beyannamesi fotokopisi

6- Orijinal Faaliyet Belgesi  (Bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış ve son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12-Seyahat sağlık sigortası poliçesi

13- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden temin edebilirler)

14- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

15- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

16- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

17- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Aile Ziyaret Vizesi (Ev Hanımları)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar————

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / Ev Hanımları

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2-  Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını ve gidiş amacını belirten Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- Eşine ait iş evrakları

6- Banka hesap cüzdanları  fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

7- Tapu fotokopileri (Var ise)

8- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

9- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

10- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden  temin  edebilirler.)

11- T.C.  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

12- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi

13- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

14- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Aile Ziyaret Vizesi (SSK)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar———— 

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar

polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / SSK’ya Bağlı Olarak Çalışanlar(Maaşlı)

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet  vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)

6- Orijinal Faaliyet Belgesi  (Ticaret  veya Sanayi Odasından alınmalıdır – son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir)

10- Maaş Bordrosu (Son 3 ay)

11- SGK (SSK) Hizmet Dökümü ( sgk.gov.tr adresinden yada SGK müdürlüklerinden alınabilir)

12- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

13- Tapu fotokopileri (Var ise)

14- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

16- -Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden temin edebilirler)

17- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

18- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

19-  Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

20- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Aile Ziyaret Vizesi (Şirket Ortakları, Tüccarlar, Sanayiciler)

—————-Davet eden kişinin göndereceği evraklar————

1- Davetiye orijinal ve fotokopisi (Almanya İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca yabancılar polisinden alınması gerekmektedir)

2- Davet edenin kişinin Oturum kartı veya Alman vatandaşı ise kimlik fotokopisi

3- Evinin Kira kontratı veya tapu fotokopisi

4- Çalıştığı iş yerinden görev yazısı ve Maaş bordrosu (son 3 Ay)

 

Aile Ziyareti / Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet    imzası bulunmalıdır.

– 18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba  beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza  yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi.

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)

6- Orijinal  Faaliyet Belgesi  (Ticaret  veya Sanayi Odasından alınmış – son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- Bağ-kur  hizmet dökümü yada Emekli ise Emeklilik cüzdanı fotokopisi

10- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

11-Tapu fotokopileri (Var ise)

12- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

13- Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

15- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran ve pasaportunda hiçbir vize ve giriş-çıkış bulunmayan  yolcular Pasaport Şube Müdürlüğünden temin edebilirler)

16- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

17- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

18- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve  yeni tarihli  tam Vukuatlı  Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

19- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Not: Eşi  ve  çocuğu  ile birlikte  seyahat edecek  yolcuların  Antetli  kağıda  dilekçe yazarken eşi  ve çocuğunun kendisine   refakat  edeceğini  belirtmeli  ve  Eşi  için Evlenme  cüzdan  fotokopisini  çocuğu  için ise  Öğrenci  belgesini  ibraz  etmelidir.

Havaalanı Transit Vizesi

Türkiye´den hareketle Schengen ülkesi olmayan üçüncü bir ülkeye giderken Almanya´da bir havalimanında uluslararası transit bölümünü terk etmeden ve pasaport kontrolünden geçmeden aktarma yapmak sadece Frankfurt/Main ve Münih Havalimanlarında ve belli zamanlarda Hamburg, Düsseldorf, Köln-Bonn ve Berlin-Tegel Havalimanlarında mümkündür.

Bu şekilde seyahat edecek aşağıda sıralanan ülke vatandaşlarının havaalanı transit vizesi almaları gerekmektedir: Etyopya, Afganistan, Bangladeş, Eritrea, Gana, Hindistan, İran, Irak, Ürdün (istisnalarla), Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lübnan, Mali, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Somali, Sri Lanka, Sudan, Güney Sudan, Suriye, Türkiye (hizmet pasaportu veya resmi görevle gideceklere verilen pasaportlar hariç).

İstisnalar: Yalnızca aşağıdaki durumlarda vizeye ihtiyacınız yoktur.

1- Diplomat Pasaportunuz varsa

2- Geçerli bir vizeniz varsa veya herhangi bir Schengen ülkesi veya Bulgaristan, İrlanda, Hırvatistan, Romanya, Birleşik Krallık (UK) veya Kıbrıs için ikamet izniniz varsa

3- Hamilini koşulsuz şartsız geri kabul edeceğini garanti eden Kanada, Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri için geçerli vizeniz veya ikamet izniniz varsa

4- Hamilini koşulsuz şartsız geri kabul edeceğini garanti eden Andorra veya San Marino için geçerli ikamet izniniz varsa (sadece vize yeterli değildir!) veya

5- AB/AET/İsviçre vatandaşının aile ferdiyseniz ve onunla birlikte seyahat ediyorsanız

Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış (çocuklar için her iki yasal veli tarafından imzalanmalıdır) + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).

Küçükler için (18 yaş altı):

Velayet sahibi/sahiplerinin başvuruda bulunması gerekir ya da başvuru için velayet sahibi tarafından iDATA vekaletnamesi doldurulmuş olmalıdır. Boşanma durumunda velayet kararı ibraz edilmelidir. Başvuru ve iDATA vekaletname formu her iki veli tarafından da imzalanmalıdır.

Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.

Fotoğraf: 1 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.

Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.

Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.

Seyahat planı: Uçak bileti veya havayolu şirketi tarafından verilmiş teyitli rezervasyon belgesi (yolculuğunuz hakkında ayrıntılı bilgi edinmeniz gerekir, örneğin havalimanında terminal değişikliği ve dolayısıyla ülkeye giriş işlemi yaptırmanızın gerekip gerekmediğini belgeleyiniz)

Gideceğiniz ülkeye ait vize/ikamet izni ve bu iznin olduğu pasaport sayfasının fotokopisi veya gideceğiniz ülkeye giriş yapma hakkınızın olduğunu gösteren diğer bir belge

İkamet etmekte olduğunuz ülkede kurulu bir düzeninizin olduğuna dair belgeler (banka hesap dökümü, maaş bordrosu)

2. Schengen bölgesine giriş yapılmasını gerektiren transit yolculuklar:

Terminal değişikliği nedeniyle uluslararası transit alanını terk edip pasaport kontrolünden geçmeniz gerekiyorsa Schengen vizesi almanız gerekir

Kültürel - Sportif - Kongre Vizesi

Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış (çocuklar için her iki yasal veli tarafından imzalanmalıdır) + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).

Küçükler için (18 yaş altı):

Velayet sahibi/sahiplerinin başvuruda bulunması gerekir ya da başvuru için velayet sahibi tarafından iDATA vekaletnamesi doldurulmuş olmalıdır. Boşanma durumunda velayet kararı ibraz edilmelidir. Başvuru ve iDATA vekaletname formu her iki veli tarafından da imzalanmalıdır.

Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.

 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Fotoğraf: 1 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir.

Not: AB/AET (Almanya hariç) vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları seyahat sağlık sigortası ibrazından muaftırlar.

 • Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.

BAŞVURU SIRASINDA AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER DE İBRAZ EDİLMELİDİR.

 • Uçuş rezervasyonu(gidiş-dönüş) veya diğer ulaşım aracına ilişkin belgeler,
 • Otel rezervasyonu veya seyahat planına ilişkin belgeler.
 • Gelir belgeleri: Almanya’da kalınacak süredeki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belgeler, Örneğin;
 • Son 3 aya ait banka hesap cüzdanı/dökümü,
 • Son 3 aya ait maaş bordrosu,
 • Diğer gelirler (kira geliri vs…)

Kültürel bir etkinliğe veya kongreye katılmak için:

 • Etkinliği organize eden tarafından düzenlenmiş bir davetiye veya kültürel hizmeti sunan ile yapılmış sözleşme ya da aşağıdaki bilgileri içeren yenilikçi bir çalışmaya dair davetiye
  • Etkinliği organize edenin adresi ve iletişim bilgileri ile etkinliğin yapılacağı yer ve Almanya`daki mekan hakkında bilgi
  • Etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü
  • Başvuru sahibinin adı ve görevi hakkında bilgi
  • Duruma göre seyahat, konaklama vs… giderlerinin karşılanacağına dair belge

Spor etkinliğine katılmak için:

 • Spor kulübü veya spor federasyonu tarafından verilen davetiye veya aşağıdaki bilgileri içeren ve spor organizasyonuna katılımı tasdikleyen belge:
  • Etkinliği organize edenin adresi ve iletişim bilgileri ve etkinliğin yapılacağı yer ve Almanya`daki mekan hakkında bilgi
  • Etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü
  • Sporcu ve onun görevi hakkında bilgi
  • Duruma göre seyahat, konaklama vb. giderlerinin karşılanacağına dair belge
 • Gönderen Türkiye spor kulübü veya spor federasyonu tarafından verilen ve aşağıdaki bilgileri içeren belge:
  • Etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü
  • Sporcu ve onun görevi hakkında bilgi
  • Duruma göre seyahat, konaklama vs… giderlerinin karşılanacağına dair belge

Ücretli ve memurlar için ilaveten:

 • Yaptığınız işe dair açıklama içeren çalışma belgesi (ıslak imza ve kaşeli),
 • Talep edilen vize süresi için izin belgesi (ıslak imza ve kaşeli),
 • Bağkur/SGK hizmet dökümü,
 • SGK işe giriş bildirgesi, noter onaylı iş akdi

Not: Müracaatçı emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemelerini ibraz etmelidir.

Firma/Serbest meslek sahipleri için ilaveten:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Güncel Vergi Levhası fotokopisi

Çiftçiler için ilaveten:

 • Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi

Emekliler için ilaveten:

 • Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi

Öğrenciler için ilaveten:

 • Öğrenci belgesi aslı
 • Masraflar aile tarafından karşılanacak ise ebeveynlerin iş evrakları
Öğrenci Gezileri Vizesi

Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış (çocuklar için her iki yasal veli tarafından imzalanmalıdır) + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).

Küçükler için (18 yaş altı):

Velayet sahibi/sahiplerinin başvuruda bulunması gerekir ya da başvuru için velayet sahibi tarafından iDATA vekaletnamesi doldurulmuş olmalıdır. Boşanma durumunda velayet kararı ibraz edilmelidir. Başvuru ve iDATA vekaletname formu her iki veli tarafından da imzalanmalıdır.

Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.

 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Fotoğraf: 1 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir.

Not: AB/AET (Almanya hariç) vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları seyahat sağlık sigortası ibrazından muaftırlar.

 • Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.

BAŞVURU SIRASINDA AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER DE İBRAZ EDİLMELİDİR.

 • Uçuş rezervasyonu (gidiş-dönüş) veya diğer ulaşım aracına ilişkin belgeler,
 • Otel rezervasyonu veya seyahat planına ilişkin belgeler.

Almanya´daki kardeş okul davetiyle seyahat ediliyorsa: Almanya´daki okuldan davet edilen tüm öğrencilerin ve refakat edecek öğretmenlerin isim listesini içeren ve öğrenci gezisinin programı hakkında da bilgi veren detaylı yazı

 • Türkiye´deki okulun davet edilen tüm öğrencilerin ve refakat edecek öğretmenlerin isim listesini içeren ve öğrenci gezisinin programı hakkında da bilgi veren yazısı.
 • Almanya´da kalınacak süredeki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair ebeveynden belge, örneğin;
  • Son 3 aya ait banka hesap cüzdanı
  • Son 3 aya ait maaş bordrosu

Vize Tüzüğü´nün 16. maddesinin 4/b fıkrasına göre öğrencilere ve refakat eden öğretmenlerine harç muafiyeti uygulanmaktadır.

Refakat eden öğretmenler ayrıca İş Seyahati Vizesi gerekli belgeleri ibraz etmelidirler.

Staj Vizesi

Staj yapmak, meslek hayatıyla ilgili bilgi edinmeye veya meslek tecrübesi kazandırmaya yardımcı olmaktadır.

Almanya’da staj yapacağınız süre 90 günü aşmayacak ise, Schengen vizesi için başvurmanız gerekmektedir. Vize başvurusu için talep edilen belgeler, asılları ve birer adet fotokopileriyle birlikte ibraz edilmelidir.

 • Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış (çocuklar için her iki yasal veli tarafından imzalanmalıdır) + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).
 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Fotoğraf: 2 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir.

Not: AB/AET (Almanya hariç) vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları seyahat sağlık sigortası ibrazından muaftırlar.

 • Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.
 • Stajın hangi kurum aracılığıyla yapıldığına dair belge;
  • AB teşvik programlarıyla gerçekleştirilen stajlar için (örnek: AB Yerleştirme ve Eğitim Programı çerçevesinde ERASMUS Stajyerleri/Bursiyerleri): Türkiye’de eğitim gördükleri üniversiteden staj göreceklerine dair belge,
  • Türkiye’de yükseköğrenimine devam eden öğrencilere 2. sınıfın sonunda sunulan staj imkanı için: İş Bulma Birimi’nden (ZAV), aracı olduğunu gösterir belgenin aslı. Not: Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, eğitim gördükleri bilim dalı ile yakından ilgili olan bir alanda Almanya’da 12 aylık bir süreye kadar staj yapabilirler.
  • Uluslararası bir değişim programı çerçevesinde yapılan stajlar için, aracı olan kurumun stajı belgeleyen yazısı (örnek DAAD-IAESTE, AIESEC, IAAS, GIZ, BVMD e.V.)
 • Staj sözleşmesi (ERASMUS stajyerleri için: “Learning Agreement for Traineeships”, tüm sayfaların imzalanmış olması gerekmektedir). Staj sözleşmesinin henüz ibraz edilemediği durumlarda, Almanya’daki işveren tarafından hazırlanan staj teyit yazısı. Bu belge staj ücretinin yanı sıra vize başvurusu esnasında staj sözleşmesinin neden ibraz edilmediğine dair bilgi içermelidir.
 • Başvuru sahibinin güncel olarak Türkiye’de hangi işle meşgul olduğuna dair belgeler (öğrenci belgesi, iş sözleşmesi vs.) Bu belgeler Almanca tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir.
 • Almanya’da kalacağı süre boyunca geçimini ne şekilde sağlayacağına dair belgeler (örnek: Stajyerin burs aldığını, burs miktarını ve burs alacağı dönemi gösterir belge)
Ticari Vize
 • Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).
 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Fotoğraf: 1 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir.

Not: AB/AET (Almanya hariç) vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları                   seyahat sağlık sigortası ibrazından muaftırlar

 • Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.
 • Uçuş veya seyahat rezervasyonu veya diğer ulaşım aracına ilişkin belge.

BAŞVURU SIRASINDA AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER DE İBRAZ EDİLMELİDİR.

 • Aşağıdaki bilgileri içeren Alman firmaya ait davetiye aslı veya faksı
  • Davet eden firmanın adı ve eksiksiz adresi
  • Başvuru sahibinin adı ve firmadaki görevi ile firmasının adını
  • Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
  • Seyahatin amacı, hedefi ve süresi (firma, fuar adı belirtilmeli)
  • Duruma göre seyahat ve konaklama giderlerinin karşılanacağına dair belge
 • Fuar standı kuracaklar: Almanya`da düzenlenecek fuarda stand kuracak yabancı katılımcının “Fuar Katılımcı Kartını” ibraz etmesi halinde vize ücreti alınmayacaktır.

Not: Vize Bölümü harç muafiyeti uygulanıp uygulanmayacağını bu belgeye göre belirler.

Planlanan seyahat süresi için masrafları karşılayabilecek yeterli maddi imkana sahip olunduğuna dair belgeler, örneğin;

 • Son 3 ayki hesap hareketlerini gösteren banka hesap cüzdanı
 • Son 3 aya ait maaş bordrosu

Ücretliler için ilaveten:

 • Aşağıdaki bilgileri içeren Türkiye’deki işveren firmanın yazısı aslı:
  • Başvuru sahibinin firmadaki görevi
  • Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat düşünülüyor mu?)
  • Seyahatin amacı, hedefi ve süresi (firma, fuar adı belirtilmeli)
  • Almanya’daki masrafların firma tarafından karşılanacağına dair teminat yazısı
 • SGK işe giriş bildirgesi
 • SGK hizmet dökümü
 • SGK’li değilse noter onaylı iş akdi

Not: Müracaatçı emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemelerini ibraz etmelidir.

Firma sahipleri için ilaveten:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Güncel Vergi Levhası fotokopisi

Çiftçiler için ilaveten:

 • Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi
Ticari Vize (SSK - Maaşlı)

1- Pasaport – (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış—Süresi  seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay  ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar ” ile  ”Gümrük  ve döviz kayıtları” sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Federal

Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Davetiye (Almanya’daki görüşmeye gidilecek firmadan davetiye – iş gezisiyle ilgili bilgi yazısı     veya fuar davetiyesi- fuar giriş kartı vb.)

6- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)

7- Orijinal Faaliyet Belgesi (Ticaret veya Sanayi Odasından alınmalıdır – son 3 ay tarihli)

8- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

9- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

10-SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir.)

11- Maaş Bordrosu (son 3 ay)

12- SGK (SSK) Hizmet Dökümü ( sgk.gov.tr adresinden yada SGK müdürlüklerinden alınabilir)

13-Şirket yada Şahıs adına kayıtlı–güncel tarihli –içinde bakiye bulunan ve hesap hareketli Banka hesap cüzdanı fotokopisi

13- Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

15- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

16- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

17- Nüfus dairesinden onaylı olarak alınmış  yeni tarihli ve Orijinal  Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Not:  İstanbul Almanya Başkonsolosluğu pasaportlarında  son 2 yıl içerisinde alınmış en az 2 adet  kısa süreli yada  1 adet  yıllık  herhangi bir schengen vizesi bulunmayan yolcuları şahsi görüşmeye çağırmaktadır!!

Ticari Vize (Şirket Ortakları,Tüccar ve Sanayiciler)

 

1- Pasaport – (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış – Süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının  bulunması  gerekmektedir.

2- Vize Başvuru Formu

3-  Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya  Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Davetiye. (Almanya’daki görüşmeye gidilecek firmadan davetiye- iş gezisiyle ilgili bilgi yazısı veya fuar davetiyesi – fuar giriş kartı vb.)

6- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)

7- Orijinal Faaliyet Belgesi  (Ticaret  veya Sanayi Odasından alınmış – son 3 ay tarihli)

8- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

9- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

10- Bağ-kur kaydı– hizmet  dökümü Emekli ise emeklilik cüzdan fotokopisi

11- Şirket yada yolcu adına kayıtlı–güncel tarihli –içinde bakiye bulunan ve hesap hareketli  Banka  hesap cüzdanı fotokopisi

12- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

14- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

15- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

16- Nüfus dairesinden  yeni tarihli ve Orijinal  Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

17- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi)  ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Turistik Vize

Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış (çocuklar için her iki yasal veli tarafından imzalanmalıdır) + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).

Küçükler için (18 yaş altı):

Velayet sahibi/sahiplerinin başvuruda bulunması gerekir ya da başvuru için velayet sahibi      tarafından iDATA vekaletnamesi doldurulmuş olmalıdır. Boşanma durumunda velayet kararı ibraz edilmelidir. Başvuru ve iDATA vekaletname formu her iki veli tarafından da imzalanmalıdır.

Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.

 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Fotoğraf: 1 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir.

Not: AB/AET (Almanya hariç) vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları seyahat sağlık sigortası ibrazından muaftırlar.

 • Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.

BAŞVURU SIRASINDA AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER DE İBRAZ EDİLMELİDİR.

 • Uçuş rezervasyonu (gidiş-dönüş) veya diğer ulaşım aracına ilişkin belgeler,
 • Almanya’da kalınacak süredeki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belgeler, Örneğin;
  • Almanya’daki davet edenin yabancılar dairesince hazırlattığı davetiyenin aslı ve fotokopisi
  • veya kendi maddi imkanlarınıza dair belge (örn. Banka hesabınızda düzenli olarak bulunan bakiye)
 • Seyahat amacına dair belge: Şayet masrafların karşılanacağına dair resmi bir davetiye ibraz edilmez ise, düz bir dilekçe şeklinde hazırlanmış İngilizce veya Almanca davetiye ibraz edilmelidir.
 • Gelir belgeleri (örn. Maaş bordrosu, hesap cüzdanı, kira geliri, Almanya’dan gelen havaleler vs…)
 • Türk vatandaşları için; Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği aslı. (Nüfus kayıt örneği ile davetiye gönderen kişinin akrabalığı belgelenmelidir. Düşünceler kısmı doldurulmş olmalı)

Ücretli ve memurlar için ilaveten:

 • Yaptığınız işe dair açıklama içeren çalışma belgesi (ıslak imza ve kaşeli),
 • Talep edilen vize süresi için izin belgesi (ıslak imza ve kaşeli),
 • Bağkur/SGK hizmet dökümü,
 • SGK işe giriş bildirgesi ve son maaş belgesi.

Not: Müracaatçı emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemelerini ibraz etmelidir.

Firma/Serbest meslek sahipleri için ilaveten:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Güncel Vergi Levhası fotokopisi

Çiftçiler için ilaveten:

 • Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi

Emekliler için ilaveten:

 • Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi

Öğrenciler için ilaveten:

 • Öğrenci belgesi aslı
 • Masraflar aile tarafından karşılanacak ise ebeveynlerin iş evrakları
Turistik Vize (Ev Hanımları)

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını ve gidiş amacını belirten Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- Eşine ait iş evrakları

6- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

7- Tapu fotokopileri (Var ise)

8- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

9- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

10- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

11- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

12- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

13- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Turistik Vize (Resmi Kurumlarda Çalışanlar)

1-  Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını belirten dilekçe

5- Bağlı bulunduğu makamdan onaylı  çalıştığına dair görev ve İzin yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü – arkalı fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

9- Tapu fotokopileri (Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

11- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

12- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

13- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

14- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

15- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği  ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

Turistik Vize (Avukatlar – Doktorlar – Eczacılar – Diş Hekimleri – Mühendisler)

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet  vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2-Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet

 vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Firma Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış FederalAlmanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- İmza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise İmza sirküleri olmalıdır.)

6- Orijinal Faaliyet Belgesi (Bağlı bulunduğu Meslek odasından alınmalı  ve son 3 ay tarihli olmalı)

AVUKATLAR—————————– BARO’DAN

DOKTORLAR—————————– TABİPLER ODASINDAN

ECZACILAR——————————- ECZACILAR ODASINDAN

DİŞ HEKİMLERİ————————- DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

MİM. VE MÜHENDİSLER—————-MİM. VE MÜH.ODASINDAN belge almalıdırlar.

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Bağ-kur hizmet dökümü yada emekli ise emeklilik cüzdan fotokopisi.

13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

14- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

15- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

16- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

17- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

Turistik Vize (Emekliler)

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Bababeraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim

4- Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını belirten dilekçe

5- Emeklilik cüzdanı fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve banka cüzdanının fotokopisi (Banka hesap cüzdanında aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)

7- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

8- Tapu fotokopileri (Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

10- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

11- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

12- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

13- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

14- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

15- Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Turistik Vize (Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek)

 

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş  tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Firma Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- İmza Beyannamesi fotokopisi

6- Orijinal Faaliyet Belgesi (Bağlı bulunduğu Meslek odasından alınmış ve son 3 ay tarihli olmalı)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

14- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

15- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

16- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.).

Turistik Vize (SSK Çalışan)

1- Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)
2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)
3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.
4- Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)
6- Orijinal Faaliyet Belgesi (Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış – son 3 ay tarihli)
7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir)
10- Maaş Bordrosu (Son 3 ay)
11- SGK (SSK) Hizmet Dökümü ( sgk.gov.tr adresinden yada SGK müdürlüklerinden alınabilir)
12- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
13- Tapu fotokopileri (Var ise)
14- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)
15- Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu
16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi
17- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi
18- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi
19- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

Turistik Vize (Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler)

 

1-Pasaport – ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay süresi ve enaz 2 adet vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)

2-Vize Başvuru Formu ve Taahhütname ( Vize formunun 37 nolu sorusu ve 2 adet vekaletname nin altındaki bölümlere olmak üzere pasaport sahibinin toplam 3 adet imzası bulunmalıdır. —18 Yaşaltı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak zorundadırlar.)

3-Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4-Şirket antetli kağıdına – gidiş amacını belirten – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5-Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)

6-Orijinal Faaliyet Belgesi (Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış – son 3 ay tarihli)

6-Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

7-Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

8-Bağ-kur hizmet dökümü yada emekli ise emeklilik cüzdan fotokopisi

9-Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10-Tapu fotokopileri (Var ise)

11-Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12-Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

13-Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu

14-Seyahat sağlık sigortası poliçesi

15-T.C kimlik numarsı yazılı bulunan Kimlik fotokopisi

16-Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

17-Pasaportunuz yeni tip (Bordo) ise 1 ve 2. sayfalar– pasaportunuz eğer eski tip (Mavi) ise 1-2-3-4 ve 60. sayfalar ile daha önceden alınmış olan schengen vizelerinin fotokopilerini çekiniz.

Ziyaret Vizesi

Başvuru formu: Her başvuru sahibi için doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış (çocuklar için her iki yasal veli tarafından imzalanmalıdır) + İkamet Kanunu`nun 54. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge iDATA web sitesinden veya iDATA ofislerinden ücretsiz temin edilebilir).

Küçükler için (18 yaş altı):

Velayet sahibi/sahiplerinin başvuruda bulunması gerekir ya da başvuru için velayet sahibi      tarafından iDATA vekaletnamesi doldurulmuş olmalıdır. Boşanma durumunda velayet kararı ibraz edilmelidir. Başvuru ve iDATA vekaletname formu her iki veli tarafından da imzalanmalıdır.

Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.

 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Fotoğraf: 1 adet biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz resim (6 aydan eski olmamalı ve 35×45 mm ebatında olmalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Seyahat sağlık sigortasının aslı, ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir.

Not: AB/AET (Almanya hariç) vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları seyahat sağlık sigortası ibrazından muaftırlar.

 • Vize harcı: Vize harcı 60 Euro’dur, 12 yaş altı çocuklar ücretsizdir. Vize harcını Nakit ve Euro veya TL olarak ödeyebilirsiniz. iDATA hizmet bedeli parmak izi alınmayacak başvurular için 24,80 Euro, Parmak izi alınacak başvurular için 26,30 Euro’dur. 12 yaş altı çocuklar için ise iDATA hizmet bedeli 12,40 Euro’dur. iDATA hizmet bedeli nakit olarak TL veya Kredi Kartı ile ödenebilir.

BAŞVURU SIRASINDA AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER DE İBRAZ EDİLMELİDİR.

 • Uçuş rezervasyonu (gidiş-dönüş) veya diğer ulaşım aracına ilişkin belgeler,
 • Almanya’da kalınacak süredeki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belgeler, Örneğin;
  • Almanya’daki davet edenin yabancılar dairesince hazırlattığı davetiyenin aslı ve fotokopisi
  • veya kendi maddi imkanlarınıza dair belge (örn. Banka hesabınızda düzenli olarak bulunan bakiye)
 • Seyahat amacına dair belge: Şayet masrafların karşılanacağına dair resmi bir davetiye ibraz edilmez ise, düz bir dilekçe şeklinde hazırlanmış İngilizce veya Almanca davetiye ibraz edilmelidir.
 • Gelir belgeleri (örn. Maaş bordrosu, hesap cüzdanı, kira geliri, Almanya’dan gelen havaleler vs…)
 • Türk vatandaşları için; Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği aslı. (Nüfus kayıt örneği ile davetiye gönderen kişinin akrabalığı belgelenmelidir. Düşünceler kısmı doldurulmş olmalı)

Ücretli ve memurlar için ilaveten:

 • Yaptığınız işe dair açıklama içeren çalışma belgesi (ıslak imza ve kaşeli),
 • Talep edilen vize süresi için izin belgesi (ıslak imza ve kaşeli),
 • Bağkur/SGK hizmet dökümü,
 • SGK işe giriş bildirgesi ve son maaş belgesi.

Not: Müracaatçı emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemelerini ibraz etmelidir.

Firma/Serbest meslek sahipleri için ilaveten:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Güncel Vergi Levhası fotokopisi

Çiftçiler için ilaveten:

 • Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi

Emekliler için ilaveten:

 • Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi

Öğrenciler için ilaveten:

 • Öğrenci belgesi aslı
 • Masraflar aile tarafından karşılanacak ise ebeveynlerin iş evrakları

Pin It on Pinterest

Share This