Estonya Manzara

Estonya Vizesi

Estonya Vize Çeşitleri ; Estonya’ya yapmayı planladığınız seyahate uygun vize türü ve hazırlanması gereken belgelere aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz.

Aile ve Arkadaş Ziyaret Amaçlı Schengen Vizesi

Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu. Son 10 yılda alınmış ve ziyaretin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olan pasaport aslı.

Varsa eski pasaportları son 3 yıldaki Schengen, İngiltere, Amerika vizelerinin fotokopisi beyan edilmelidir.

Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile  son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen vizeleri içeren sayfaların fotokopisi gerekmektedir.

2 biyometrik fotoğraf

Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli, ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan 30.000 € teminatlı seyahat sigortası(gidis donus tarihlerini kapsayan)

Estonya da gideceği kişi tarafından yazılmış davetiye orjınal olması gerekmemektedir ve davetiye gonderen kisinin kimlik veya pasaport un kimlik bilgilerinin bulundugu sayfanın fotokopisi

Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler

Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler::

 1. son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı), ya da orginal ve güncel banka hesap cüzdanı
 2. düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)

Aile bağlarının olduğuna dair belge (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği).
(Kişi eğer aile değil de arkadaş ziyaretinde gidiyorsa nufüs kayıt örneğine gerek yoktur)

Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:

 1. Başvuru sahibi çalışan ise:
  • İşveren mektubu ve/veya izin onayı
  • SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve güncel SGK “hizmet dökümü”
 2. Başvuru sahibi çiftçi ise;
  • bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
 3. Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise:
  • Şirketten alınan pozisyonu ve seyahati onaylayan yazıŞirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
  • Vergi levhası
 4. Başvuru sahibi emekli ise:
  • Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)
 5. Başvuru sahibi öğrenci ise:
  • Öğrenci Belgesi (orjinal) ve seyahat masraflarının kimin tarafından karşılanacağını gösteren noter onaylı taahhütname
   ve karşılayacak kişinin son 3 aylık banka hesapları sunulmalıdır.
 6. Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa,ki anne-baba ayrılmış olup, vekalet sahibi ebeveyn ile birlikte gidiliyorsa bile
  • Gitmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname eklenmelidir.

Ticari Vizeler

Ticari Vize (SSK Çalışan)

1- Pasaport–(Pasaport sahibi tarafından imzalanmış—Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar ” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet biyometrik fotoğraf.

4- Davetiye.(Estonya Dışişleri Bakanlığından onaylı Davetiye.)

5- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Estonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

6- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş )

7- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası — son 3 ay tarihli)

8- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

9- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

10- SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı işyerinden eski SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir.)

11- Maaş Bordrosu (son 3 ay)

12- SSK’ lı Hizmet Dökümü 13- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

14- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği

15- Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu

16- Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu ( Garanti / G.O.P şb )

17- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

18- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar ) ve son kimlik sayfası olan 60.sayfa’ nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

Ticari Vize (Şirket Ortakları, Tüccar ve Sanayiciler)

1- Pasaport–(Pasaport sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar ” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet biyometrik fotoğraf.

4- Davetiye.(Estonya’daki görüşmeye gidilecek firmadan davetiye- iş gezisiyle ilgili bilgi yazısı veya fuar davetiyesi- fuar giriş kartı vb.)

5- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Estonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

6- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş )

7- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası — son 3 ay tarihli)

8- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

9- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

10- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

11- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği

12- Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu

13- Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu ( Garanti / G.O.P şb )

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

15- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar ) ve son kimlik sayfası olan 60.sayfa’nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

Turist Vizeleri

Turistik Vize (Şirket Ortakları, Tüccar ve Sanayiciler)

1- Pasaport–(Pasaport sahibi tarafından imzalanmış—Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar ” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet biyometrik fotoğraf.

4- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Estonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş )

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası — son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopileri-(Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

12- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği

13- Konfirmeli otel (Voucher) ve Uçak rezervasyonu

14- Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu ( Garanti / G.O.P şb )

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

16- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar ) ve son kimlik sayfası olan 60.sayfa’nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

Turistik Vize (Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler)

1- Pasaport–(Pasaport sahibi tarafından imzalanmış—Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar ” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet biyometrik fotoğraf.

4- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Estonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi fotokopisi (Süresi geçmemiş )

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan– son 3 ay tarihli)
AVUKATLAR——————————BARO’ DAN
DOKTORLAR—————————–TABİPLER ODASINDAN
ECZACILAR——————————-ECZACILAR ODASINDAN
DİŞ HEKİMLERİ—————————DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN
MİM.VE MÜHENDİSLER—————-MİM.VE MÜH.ODASINDAN belge almalıdırlar.

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopileri-(Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

12- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği

13- Konfirmeli otel (Voucher) ve Uçak rezervasyonu

14- Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu ( Garanti / G.O.P şb )

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

16- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar ) ve son kimlik sayfası olan 60.sayfa’ nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

Turistik Vize (Resmi Kurum Çalışanları)

1- Pasaport–(Pasaport sahibi tarafından imzalanmış—Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar ” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet biyometrik fotoğraf.

4- Estonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış gidiş amacını belirten vize talep dilekçesi

5- Bağlı bulunduğu makamdan Görev yada izin yazısı

6- Maaş bordrosu (Son 3 Ay)

7- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

8- Tapu fotokopileri-(Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

10- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği

11- Konfirmeli otel (Voucher) ve Uçak rezervasyonu

12- Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu ( Garanti / G.O.P şb )

13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

14- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar ) ve son kimlik sayfası olan 60.sayfa’ nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

Turistik Vize (Emekliler)

1- Pasaport–(Pasaport sahibi tarafından imzalanmış—Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet biyometrik fotoğraf.

4- Estonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış gidiş amacını belirten vize talep dilekçesi

5- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı.)

6- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

7- Tapu fotokopileri-(Var ise)

8- Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

9- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği

10- Konfirmeli otel (Voucher) ve Uçak rezervasyonu

11- Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu ( Garanti / G.O.P şb )

12- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

13- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar ) ve son kimlik sayfası olan 60.sayfa’nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

Turistik Vize (Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri)

1- Pasaport–(Pasaport sahibi tarafından imzalanmış—Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar ” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet biyometrik fotoğraf.

4- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Estonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi fotokopisi (Süresi geçmemiş )

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan– son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopileri-(Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

12- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği

13- Konfirmeli otel (Voucher) ve Uçak rezervasyonu

14- Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu ( Garanti / G.O.P şb )

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

16- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar ) ve son kimlik sayfası olan 60.sayfa’ nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

Turistik Vize (Ev Hanımları)

1- Pasaport–(Pasaport sahibi tarafından imzalanmış—Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar ” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet biyometrik fotoğraf.

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten Estonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe

5- Eşine ait iş evrakları ve şahsi evrakları

6- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

7- Tapu fotokopileri-(Var ise)

8- Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

9- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği

10- Konfirmeli otel (Voucher) ve Uçak rezervasyonu

11- Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu ( Garanti / G.O.P şb )

12- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

13- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar ) ve son kimlik sayfası olan 60.sayfa’nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

Turistik Vize (Öğrenciler)

1- Pasaport–(Pasaport sahibi tarafından imzalanmış—Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet biyometrik fotoğraf.

4- Ebeveynler tarafından Estonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış gidiş amacını ve masrafların karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi

5- Öğrenci Belgesi Orjinal ve Yeni tarihli

6- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

7- Tapu fotokopileri-(Var ise)

8- Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

9- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi Nüfus kayıt örneği

10- Konfirmeli otel (Voucher) ve Uçak rezervasyonu

11- Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu ( Garanti / G.O.P şb -)

12- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

13- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar ) ve son kimlik sayfası olan 60.sayfa’nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

Turistik Vize / SSK’ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

1- Pasaport–(Pasaport sahibi tarafından imzalanmış—Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar ” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet biyometrik fotoğraf.

4- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Estonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş )

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası — son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı işyerinden eski SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir.)

11- Maaş Bordrosu (son 3 ay)

12- SSK’ lı Hizmet Dökümü

13- Tapu fotokopileri-(Var ise)

14- Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

15- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği

16- Konfirmeli otel (Voucher) ve Uçak rezervasyonu

17- Vize ücretinin yatırıldığı Banka dekontu ( Garanti / G.O.P şb )

18- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

19- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar ) ve son kimlik sayfası olan 60.sayfa’ nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

Pin It on Pinterest

Share This