İsviçre

İsviçre Vizesi

İsviçre’ye yapmayı planladığınız seyahat için hazırlanması gereken belgelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ticari Vizeler

Avukat - Doktor - Eczacı vb.

1- Vize başvuru için Pasaport Süresi en az 9 ay ve üzeri olmalıdır,

2- Pasaportun 2. sayfasındaki ”Hamilinin İmzası” bölümü, pasaportun sahibi tarafından muhakkak imzalanmış olması gereklidir,

3- Vize başvuru formu; eksiksiz olarak, okunaklı, büyük harflerle ve siyah renkte yazan kalemle doldurulmalıdır ve pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır,

4- Konsolosluk yada elçiliğe hitaben, seyahatin amacı açıkca belli olacak şekilde Türkçe olarak yazılmış ve imzalanmış vize talep dilkeçesi,

5- Gideceğiniz ülkedeki firmadan adınızın&soyadınızın, seyahat maksadınızın ve seyahat tarihlerinizin açıkca belirtildiği DAVETİYE fotokopisi yada faksı,

6- Başvuru sahibine ait, yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arka fonu beyaz olan 2 adet Vesikalık fotoğraf,

7- Süresi geçmemiş olan İmza Sürküsü yada Beyannamesinin fotokopisi,

8- Avukatlar bağlı bulundukları Barodan kayıtlı olduklarına dair yazı almaları gereklidir,
Doktorlar bağlı bulundukları Tabipler Odasından kayıtlı olduklarına dair yazı almaları gereklidir,
Eczacılar bağlı bulundukları Eczacılar Odasından kayıtlı olduklarına dair yazı almaları gereklidir,

9- Şirketin en son döneme ait Vergi Levhası fotokopisi,

10- Şirkete ait ticaret sicil gazetesi fotokopileri,

11- Tüm Schengen ülkelerini kapsayan 30,000 EURO teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası yapılması zorunludur,

12- Evliyseniz Evlilik Cüzdanı fotokopisi,

13- Mali durumunuzu belgeleyen güncel ve bakiyesinde belli miktarda para bulunan banka hesap cüzdanı fotokopisi yada bankadan alınacak ve hesap sahibine ait bilgilerin (ad&soyad) yer aldığı hesap dökümü,

14- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan taşınmazların TAPU fotokopileri,

15- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan araçların RUHSAT fotokopileri,

16- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan KREDİ KARTI fotokopisi,

17- Uçak biletinizin fotokopisi

Serbest Meslek

1- Vize başvuru için Pasaport Süresi en az 9 ay ve üzeri olmalıdır,

2- Pasaportun 2. sayfasındaki ”Hamilinin İmzası” bölümü, pasaportun sahibi tarafından muhakkak imzalanmış olması gereklidir,

3- Vize başvuru formu; eksiksiz olarak, okunaklı, büyük harflerle ve siyah renkte yazan kalemle doldurulmalıdır ve pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır,

4- Şirket antetli kağıdına başvuru yapılan konsolosluk yada elçiliğe hitaben, seyahatin amacı açıkca belli olacak şekilde Türkçe olarak yazılmış ve imza sürküsünde imzaları olan yetkililer tarafından kaşelenip&imzalanmış vize talep dilkeçesi,

5- Gideceğiniz ülkedeki firmadan adınızın&soyadınızın, seyahat maksadınızın ve seyahat tarihlerinizin açıkca belirtildiği DAVETİYE fotokopisi yada faksı,

6- Başvuru sahibine ait, yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arka fonu beyaz olan 2 adet Vesikalık fotoğraf,

7- Süresi geçmemiş olan İmza Sürküsü yada Beyannamesinin fotokopisi,

8- Şirketin bağlı bulunduğu Ticaret yada Sanayi odasından son 3 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi fotokopisi,

*** Baro yada Odalara bağlı olanlar bağlı bulundukları kurumdan alacaklardır

9- Şirketin en son döneme ait Vergi Levhası fotokopisi,

10- Şirkete ait ticaret sicil gazetesi fotokopileri,

11- Tüm Schengen ülkelerini kapsayan 30,000 EURO teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası yapılması zorunludur,

12- Evliyseniz Evlilik Cüzdanı fotokopisi,

13- Mali durumunuzu belgeleyen güncel ve bakiyesinde belli miktarda para bulunan banka hesap cüzdanı fotokopisi yada bankadan alınacak ve hesap sahibine ait bilgilerin (ad&soyad) yer aldığı hesap dökümü,

14- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan taşınmazların TAPU fotokopileri,

15- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan araçların RUHSAT fotokopileri,

16- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan KREDİ KARTI fotokopisi,

17- Uçak biletinizin fotokopisi

SSK’lı Çalışan

1- Vize başvuru için Pasaport Süresi en az 9 ay ve üzeri olmalıdır,

2- Pasaportun 2. sayfasındaki ”Hamilinin İmzası” bölümü, pasaportun sahibi tarafından muhakkak imzalanmış olması gereklidir,

3- Vize başvuru formu; eksiksiz olarak, okunaklı, büyük harflerle ve siyah renkte yazan kalemle doldurulmalıdır ve pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır,

4- Şirket antetli kağıdına başvuru yapılan konsolosluk yada elçiliğe hitaben, seyahatin amacı açıkca belli olacak şekilde Türkçe olarak yazılmış ve imza sürküsünde imzaları olan yetkililer tarafından kaşelenip&imzalanmış vize talep dilkeçesi,

5- Gideceğiniz ülkedeki firmadan adınızın&soyadınızın, seyahat maksadınızın ve seyahat tarihlerinizin açıkca belirtildiği DAVETİYE fotokopisi yada faksı,

6- Başvuru sahibine ait, yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arka fonu beyaz olan 2 adet Vesikalık fotoğraf,

7- Süresi geçmemiş olan İmza Sürküsü yada Beyannamesinin fotokopisi,

8- Şirketin bağlı bulunduğu Ticaret yada Sanayi odasından son 3 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi fotokopisi,
*** Baro yada Odalara bağlı olanlar bağlı bulundukları kurumdan alacaklardır

9- Şirketin en son döneme ait Vergi Levhası fotokopisi,

10- Şirkete ait ticaret sicil gazetesi fotokopileri,

11- Tüm Schengen ülkelerini kapsayan 30,000 EURO teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası yapılması zorunludur,

12- Evliyseniz Evlilik Cüzdanı fotokopisi,

13- Başvuruda bulunan yolcunun SSK İşe Giriş Bildirgesi fotokopisi,
*** İşe girişi 1 yıldan kısa süreli olan yolcular bir önceki çalıştıkları işyerinden eski SSK İşe Giriş Bildirgelerini almak zorundadır

14- SSK Hizmet Dökümü,

15- Çalışmakta oldukları işyerinden Maaş Bordro fotokopisi,
*** Maaş bordrosu son 3 aylık döneme ait olmalıdır

16- Mali durumunuzu belgeleyen güncel ve bakiyesinde belli miktarda para bulunan banka hesap cüzdanı fotokopisi yada bankadan alınacak ve hesap sahibine ait bilgilerin (ad&soyad) yer aldığı hesap dökümü,

17- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan taşınmazların TAPU fotokopileri,

18- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan araçların RUHSAT fotokopileri,

19- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan KREDİ KARTI fotokopisi,

20- Uçak biletinizin fotokopisi

Şirket Ortağı

1- Vize başvuru için Pasaport Süresi en az 9 ay ve üzeri olmalıdır,

2- Pasaportun 2. sayfasındaki ”Hamilinin İmzası” bölümü, pasaportun sahibi tarafından muhakkak imzalanmış olması gereklidir,

3- Vize başvuru formu; eksiksiz olarak, okunaklı, büyük harflerle ve siyah renkte yazan kalemle doldurulmalıdır ve pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır,

4- Şirket antetli kağıdına başvuru yapılan konsolosluk yada elçiliğe hitaben, seyahatin amacı açıkca belli olacak şekilde Türkçe olarak yazılmış ve imza sürküsünde imzaları olan yetkililer tarafından kaşelenip&imzalanmış vize talep dilkeçesi,

5- Gideceğiniz ülkedeki firmadan adınızın&soyadınızın, seyahat maksadınızın ve seyahat tarihlerinizin açıkca belirtildiği DAVETİYE fotokopisi yada faksı,

6- Başvuru sahibine ait, yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arka fonu beyaz olan 2 adet Vesikalık fotoğraf,

7- Süresi geçmemiş olan İmza Sürküsü yada Beyannamesinin fotokopisi,

8- Şirketin bağlı bulunduğu Ticaret yada Sanayi odasından son 3 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi fotokopisi,
*** Baro yada Odalara bağlı olanlar bağlı bulundukları kurumdan alacaklardır

9- Şirketin en son döneme ait Vergi Levhası fotokopisi,

10- Şirkete ait ticaret sicil gazetesi fotokopileri,

11- Tüm Schengen ülkelerini kapsayan 30,000 EURO teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası yapılması zorunludur,

12- Evliyseniz Evlilik Cüzdanı fotokopisi,

13- Mali durumunuzu belgeleyen güncel ve bakiyesinde belli miktarda para bulunan banka hesap cüzdanı fotokopisi yada bankadan alınacak ve hesap sahibine ait bilgilerin (ad&soyad) yer aldığı hesap dökümü,

14- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan taşınmazların TAPU fotokopileri,

15- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan araçların RUHSAT fotokopileri,

16- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan KREDİ KARTI fotokopisi,

17- Uçak biletinizin fotokopisi

Turistik Vizeler

Avukat - Eczacı vb.

1- Vize başvuru için Pasaport Süresi en az 9 ay ve üzeri olmalıdır,

2- Pasaportun 2. sayfasındaki ”Hamilinin İmzası” bölümü, pasaportun sahibi tarafından muhakkak imzalanmış olması gereklidir,

3- Vize başvuru formu; eksiksiz olarak, okunaklı, büyük harflerle ve siyah renkte yazan kalemle doldurulmalıdır ve pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır,

4- Şirket antetli kağıdına başvuru yapılan konsolosluk yada elçiliğe hitaben, seyahatin amacı açıkca belli olacak şekilde Türkçe olarak yazılmış ve imza sürküsünde imzaları olan yetkililer tarafından kaşelenip&imzalanmış vize talep dilkeçesi,

5- Gideceğiniz ülkedeki firmadan adınızın&soyadınızın, seyahat maksadınızın ve seyahat tarihlerinizin açıkca belirtildiği DAVETİYE fotokopisi yada faksı,

6- Başvuru sahibine ait, yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arka fonu beyaz olan 2 adet Vesikalık fotoğraf,

7- Süresi geçmemiş olan İmza Sürküsü yada Beyannamesinin fotokopisi,

8- Şirketin bağlı bulunduğu Ticaret yada Sanayi odasından son 3 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi fotokopisi,
*** Baro yada Odalara bağlı olanlar bağlı bulundukları kurumdan alacaklardır

9- Şirketin en son döneme ait Vergi Levhası fotokopisi,

10- Şirkete ait ticaret sicil gazetesi fotokopileri,

11- Tüm Schengen ülkelerini kapsayan 30,000 EURO teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası yapılması zorunludur,

12- Evliyseniz Evlilik Cüzdanı fotokopisi,

13- Mali durumunuzu belgeleyen güncel ve bakiyesinde belli miktarda para bulunan banka hesap cüzdanı fotokopisi yada bankadan alınacak ve hesap sahibine ait bilgilerin (ad&soyad) yer aldığı hesap dökümü,

14- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan taşınmazların TAPU fotokopileri,

15- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan araçların RUHSAT fotokopileri,

16- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan KREDİ KARTI fotokopisi,

17- Uçak biletinizin fotokopisi

Emekliler

1- Vize başvuru için Pasaport Süresi en az 6 ay ve üzeri olmalıdır,

2- Pasaportun 2. sayfasındaki “Hamilinin İmzası” bölümü, pasaportun sahibi tarafından muhakkak imzalanmış olması gereklidir,

3- Vize başvuru formu; eksiksiz olarak, okunaklı, büyük harflerle ve siyah renkte yazan kalemle doldurulmalıdır ve pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır,

4- Konsolosluk yada elçiliğe hitaben, seyahatin amacı açıkca belli olacak şekilde Türkçe olarak yazılmış ve imzalanmış vize talep dilkeçesi,

5- Seyahat esnasında konaklama yapacağınız otelden adınızın ve soyadınızın ve kalacağınız tarihlerin açıkca belirtildiği Tur Voucherı yada Otel Konfirmesinin fotokopisi,

6- Yolcunun adı ve soyadı yazılı olan Emeklilik cüzdanının fotokopisi,

7- Emeklilik maaşının net olarak belli olduğu Banka Hesap Cüzdanının ve Banka Kartının fotokopisi,

8- Evliyseniz Evlilik Cüzdanı fotokopisi,

9- Mali durumunuzu belgeleyen güncel ve bakiyesinde belli miktarda para bulunan banka hesap cüzdanı fotokopisi yada bankadan alınacak ve hesap sahibine ait bilgilerin (ad&soyad) yer aldığı hesap dökümü,

10- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan taşınmazların TAPU fotokopileri,

11- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan araçların RUHSAT fotokopileri,

12- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan KREDİ KARTI fotokopisi,

13- Uçak biletinizin fotokopisi

Ev Hanımları

1- Vize başvuru için Pasaport Süresi en az 9 ay ve üzeri olmalıdır,

2- Pasaportun 2. sayfasındaki ”Hamilinin İmzası” bölümü, pasaportun sahibi tarafından muhakkak imzalanmış olması gereklidir,

3- Vize başvuru formu; eksiksiz olarak, okunaklı, büyük harflerle ve siyah renkte yazan kalemle doldurulmalıdır ve pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır,

4- A4 Kağıdına evli olmanız halinde eşiniz, bekar olmanız halinde anne&babanız tarafından başvuru yapılan konsolosluk yada elçiliğe hitaben, seyahatin esnasında yapacağınız tüm harcamaları karşılayacaklarına dair Türkçe olarak yazılmış ve imzalanmış vize talep dilkeçesi,

5- Başvuru sahibine ait, yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arka fonu beyaz olan 2 adet Vesikalık fotoğraf,

6- Seyahat esnasında konaklama yapacağınız otelden adınızın&soyadınızın ve kalacağınız tarihlerin açıkca belirtildiği Tur Voucherı yada Otel Konfirmesinin fotokopisi,

7- Evliyseniz Evlilik Cüzdanı fotokopisi,

8- Tüm Schengen ülkelerini kapsayan 30,000 EURO teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası yapılması zorunludur,

9- Uçak biletinizin fotokopisi,

10- Mali durumunuzu belgeleyen güncel ve bakiyesinde belli miktarda para bulunan banka hesap cüzdanı fotokopisi yada bankadan alınacak ve hesap sahibine ait bilgilerin (ad&soyad) yer aldığı hesap dökümü,

11- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan taşınmazların TAPU fotokopileri,

12- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan araçların RUHSAT fotokopileri,

13- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan KREDİ KARTI fotokopisi

Mimar ve Mühendis

1- Vize başvuru için Pasaport Süresi en az 9 ay ve üzeri olmalıdır,

2- Pasaportun 2. sayfasındaki ”Hamilinin İmzası” bölümü, pasaportun sahibi tarafından muhakkak imzalanmış olması gereklidir,

3- Vize başvuru formu; eksiksiz olarak, okunaklı, büyük harflerle ve siyah renkte yazan kalemle doldurulmalıdır ve pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır,

4- Şirket antetli kağıdına başvuru yapılan konsolosluk yada elçiliğe hitaben, seyahatin amacı açıkca belli olacak şekilde Türkçe olarak yazılmış ve imza sürküsünde imzaları olan yetkililer tarafından kaşelenip&imzalanmış vize talep dilkeçesi,

5- Seyahat esnasında konaklama yapacağınız otelden adınızın&soyadınızın ve kalacağınız tarihlerin açıkca
belirtildiği Tur Voucherı yada Otel Konfirmesinin fotokopisi,

6- Başvuru sahibine ait, yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arka fonu beyaz olan 2 adet Vesikalık fotoğraf,

7- Süresi geçmemiş olan İmza Sürküsü yada Beyannamesinin fotokopisi,

8- Şirketin bağlı bulunduğu Ticaret yada Sanayi odasından son 3 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi fotokopisi,
*** Serbest çalışanlar bağlı oldukları Mimarlar ve Mühendislikler Odasından kayıtlı olduklarına dair belge almalılar,

9- Şirketin en son döneme ait Vergi Levhası fotokopisi,

10- Şirkete ait ticaret sicil gazetesi fotokopileri,

11- Tüm Schengen ülkelerini kapsayan 30,000 EURO teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası yapılması zorunludur,

12- Evliyseniz Evlilik Cüzdanı fotokopisi,

13- Mali durumunuzu belgeleyen güncel ve bakiyesinde belli miktarda para bulunan banka hesap cüzdanı fotokopisi yada bankadan alınacak ve hesap sahibine ait bilgilerin (ad&soyad) yer aldığı hesap dökümü,

14- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan taşınmazların TAPU fotokopileri,

15- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan araçların RUHSAT fotokopileri,

16- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan KREDİ KARTI fotokopisi,

17- Uçak biletinizin fotokopisi

Öğrenciler

1- Vize başvuru için Pasaport Süresi en az 9 ay ve üzeri olmalıdır,

2- Pasaportun 2. sayfasındaki ”Hamilinin İmzası” bölümü, pasaportun sahibi tarafından muhakkak imzalanmış olması gereklidir,

3- Vize başvuru formu; eksiksiz olarak, okunaklı, büyük harflerle ve siyah renkte yazan kalemle doldurulmalıdır ve pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır,

4- Aileniz tarafından konsolosluk yada elçiliğe hitaben yazılmış, tüm masrafları karşılayacaklarını belirten dilekçe,

5- 18 yaşından küçüklerin için anne&babası NOTERDEN Onaylı muvafakatname vermesi gereklidir,

6- Başvuru sahibine ait, yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arka fonu beyaz olan 2 adet Vesikalık fotoğraf,

7- Seyahat esnasında konaklama yapacağınız otelden adınızın&soyadınızın ve kalacağınız tarihlerin açıkca belirtildiği Tur Voucherı yada Otel Konfirmesinin fotokopisi,

8- Evliyseniz Evlilik Cüzdanı fotokopisi,

9- Yeni tarihli Orjinal Öğrenci Belgesi,

10- Tüm Schengen ülkelerini kapsayan 30,000 EURO teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası yapılması zorunludur,

11- Uçak biletinizin fotokopisi

Anne&babanıza ait olan; (Çalışanlar için)

1- Süresi geçmemiş olan İmza Sürküsü yada Beyannamesinin fotokopisi,

2- Şirketin bağlı bulunduğu Ticaret yada Sanayi odasından son 3 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi fotokopisi,
*** Baro yada Odalara bağlı olanlar bağlı bulundukları kurumdan alacaklardır

3- Şirketin en son döneme ait Vergi Levhası fotokopisi,

4- Şirkete ait ticaret sicil gazetesi fotokopileri,

5- SSK İşe Giriş Bildirgesi fotokopisi,
*** İşe girişi 1 yıldan kısa süreli olan yolcular bir önceki çalıştıkları işyerinden eski SSK İşe Giriş Bildirgelerini almak zorundadır

6- SSK Hizmet Dökümü,

7- Çalışmakta oldukları işyerinden Maaş Bordro fotokopisi,
*** Maaş bordrosu son 3 aylık döneme ait olmalıdır

8- Mali durumunuzu belgeleyen güncel ve bakiyesinde belli miktarda para bulunan banka hesap cüzdanı fotokopisi yada bankadan alınacak ve hesap sahibine ait bilgilerin (ad&soyad) yer aldığı hesap dökümü,

9- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan taşınmazların TAPU fotokopileri,

10- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan araçların RUHSAT fotokopileri,

11- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan KREDİ KARTI fotokopisi

Daha önce İsviçre Vizesi bulunmayan yolcuları konsolosluk ŞAHSEN görüşmeye çağırmaktadır.

Resmi Kurum Çalışanları

1- Vize başvuru için Pasaport Süresi en az 9 ay ve üzeri olmalıdır,

2- Pasaportun 2. sayfasındaki ”Hamilinin İmzası” bölümü, pasaportun sahibi tarafından muhakkak imzalanmış olması gereklidir,

3- Vize başvuru formu; eksiksiz olarak, okunaklı, büyük harflerle ve siyah renkte yazan kalemle doldurulmalıdır ve pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır,

4- Konsolosluk yada elçiliğe hitaben, seyahatin amacı açıkca belli olacak şekilde Türkçe olarak yazılmış ve imzalanmış vize talep dilkeçesi,

5- Seyahat esnasında konaklama yapacağınız otelden adınızın&soyadınızın ve kalacağınız tarihlerin açıkca belirtildiği Tur Voucherı yada Otel Konfirmesinin fotokopisi,

6- Bağlı bulunduğu kurumdan seyahat tarihleri esnasında İZİNLİ yada GÖREVLİ olduğuna dair kaşeli ve yetkili tarafından imzalı yazı,

7- Resmi kurum çalışma kartınızın okunaklı ön ve arka cephe fotokopileri,

8- Başvuru sahibine ait, yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arka fonu beyaz olan 2 adet Vesikalık fotoğraf,

9- Çalışmakta oldukları işyerinden Maaş Bordro fotokopisi,
*** Maaş bordrosu son 3 aylık döneme ait olmalıdır

10- Mali durumunuzu belgeleyen güncel ve bakiyesinde belli miktarda para bulunan banka hesap cüzdanı fotokopisi yada bankadan alınacak ve hesap sahibine ait bilgilerin (ad&soyad) yer aldığı hesap dökümü,

11- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan taşınmazların TAPU fotokopileri,

12- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan araçların RUHSAT fotokopileri,

13- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan KREDİ KARTI fotokopisi,

14- Uçak biletinizin fotokopisi

Serbest Meslek Sahipleri

1- Vize başvuru için Pasaport Süresi en az 9 ay ve üzeri olmalıdır,

2- Pasaportun 2. sayfasındaki ”Hamilinin İmzası” bölümü, pasaportun sahibi tarafından muhakkak imzalanmış olması gereklidir,

3- Vize başvuru formu; eksiksiz olarak, okunaklı, büyük harflerle ve siyah renkte yazan kalemle doldurulmalıdır ve pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır,

4- Şirket antetli kağıdına başvuru yapılan konsolosluk yada elçiliğe hitaben, seyahatin amacı açıkca belli olacak şekilde Türkçe olarak yazılmış ve imza sürküsünde imzaları olan yetkililer tarafından kaşelenip ve imzalanmış vize talep dilkeçesi,

5- Seyahat esnasında konaklama yapacağınız otelden adınızın&soyadınızın ve kalacağınız tarihlerin açıkca belirtildiği Tur Voucherı yada Otel Konfirmesinin fotokopisi,

6- Başvuru sahibine ait, yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arka fonu beyaz olan 2 adet Vesikalık fotoğraf,

7- Süresi geçmemiş olan İmza Sürküsü yada Beyannamesinin fotokopisi,

8- Şirketin bağlı bulunduğu Ticaret yada Sanayi odasından son 3 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi fotokopisi,
*** Baro yada Odalara bağlı olanlar bağlı bulundukları kurumdan alacaklardır

9- Şirketin en son döneme ait Vergi Levhası fotokopisi,

10- Şirkete ait ticaret sicil gazetesi fotokopileri,

11- Tüm Schengen ülkelerini kapsayan 30,000 EURO teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası yapılması zorunludur,

12- Evliyseniz Evlilik Cüzdanı fotokopisi,

13- Mali durumunuzu belgeleyen güncel ve bakiyesinde belli miktarda para bulunan banka hesap cüzdanı fotokopisi yada bankadan alınacak ve hesap sahibine ait bilgilerin (ad&soyad) yer aldığı hesap dökümü,

14- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan taşınmazların TAPU fotokopileri,

15- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan araçların RUHSAT fotokopileri,

16- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan KREDİ KARTI fotokopisi,

17- Uçak biletinizin fotokopisi

SSK’lı Çalışan

1- Vize başvuru için Pasaport Süresi en az 9 ay ve üzeri olmalıdır,

2- Pasaportun 2. sayfasındaki ”Hamilinin İmzası” bölümü, pasaportun sahibi tarafından muhakkak imzalanmış olması gereklidir,

3- Vize başvuru formu; eksiksiz olarak, okunaklı, büyük harflerle ve siyah renkte yazan kalemle doldurulmalıdır ve pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır,

4- Şirket antetli kağıdına başvuru yapılan konsolosluk yada elçiliğe hitaben, seyahatin amacı açıkça belli olacak şekilde Türkçe olarak yazılmış ve imza sürküsünde imzaları olan yetkililer tarafından kaşelenip ve imzalanmış vize talep dilkeçesi,

5- Seyahat esnasında konaklama yapacağınız otelden adınızın&soyadınızın ve kalacağınız tarihlerin açıkca belirtildiği Tur Voucherı yada Otel Konfirmesinin fotokopisi,

6- Başvuru sahibine ait, yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arka fonu beyaz olan 2 adet Vesikalık fotoğraf,

7- Süresi geçmemiş olan İmza Sürküsü yada Beyannamesinin fotokopisi,

8- Şirketin bağlı bulunduğu Ticaret yada Sanayi odasından son 3 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi fotokopisi,
*** Baro yada Odalara bağlı olanlar bağlı bulundukları kurumdan alacaklardır

9- Şirketin en son döneme ait Vergi Levhası fotokopisi,

10- Şirkete ait ticaret sicil gazetesi fotokopileri,

11- Tüm Schengen ülkelerini kapsayan 30,000 EURO teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası yapılması zorunludur,

12- Evliyseniz Evlilik Cüzdanı fotokopisi,

13- Başvuruda bulunan yolcunun SSK İşe Giriş Bildirgesi fotokopisi,
*** İşe girişi 1 yıldan kısa süreli olan yolcular bir önceki çalıştıkları işyerinden eski SSK İşe Giriş Bildirgelerini almak zorundadır

14- SSK Hizmet Dökümü,

15- Çalışmakta oldukları işyerinden Maaş Bordro fotokopisi,
*** Maaş bordrosu son 3 aylık döneme ait olmalıdır

16- Mali durumunuzu belgeleyen güncel ve bakiyesinde belli miktarda para bulunan banka hesap cüzdanı fotokopisi yada bankadan alınacak ve hesap sahibine ait bilgilerin (ad&soyad) yer aldığı hesap dökümü,

17- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan taşınmazların TAPU fotokopileri,

18- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan araçların RUHSAT fotokopileri,

19- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan KREDİ KARTI fotokopisi,

20- Uçak biletinizin fotokopisi

Daha önce İsviçre Vizesi bulunmayan yolcuları konsolosluk ŞAHSEN görüşmeye çağırmaktadır.

Şirket Ortağı

1- Vize başvuru için Pasaport Süresi en az 9 ay ve üzeri olmalıdır,

2- Pasaportun 2. sayfasındaki ”Hamilinin İmzası” bölümü, pasaportun sahibi tarafından muhakkak imzalanmış olması gereklidir,

3- Vize başvuru formu; eksiksiz olarak, okunaklı, büyük harflerle ve siyah renkte yazan kalemle doldurulmalıdır ve pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır,

4- Şirket antetli kağıdına başvuru yapılan konsolosluk yada elçiliğe hitaben, seyahatin amacı açıkça belli olacak şekilde Türkçe olarak yazılmış ve imza sürküsünde imzaları olan yetkililer tarafından kaşelenip ve imzalanmış vize talep dilekçesi,

5- Seyahat esnasında konaklama yapacağınız otelden adınızın&soyadınızın ve kalacağınız tarihlerin açıkca belirtildiği Tur Voucherı yada Otel Konfirmesinin fotokopisi,

6- Başvuru sahibine ait, yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arka fonu beyaz olan 2 adet Vesikalık fotoğraf,

7- Süresi geçmemiş olan İmza Sürküsü yada Beyannamesinin fotokopisi,

8- Şirketin bağlı bulunduğu Ticaret yada Sanayi odasından son 3 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi fotokopisi,
*** Baro yada Odalara bağlı olanlar bağlı bulundukları kurumdan alacaklardır

9- Şirketin en son döneme ait Vergi Levhası fotokopisi,

10- Şirkete ait ticaret sicil gazetesi fotokopileri,

11- Tüm Schengen ülkelerini kapsayan 30,000 EURO teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası yapılması zorunludur,

12- Evliyseniz Evlilik Cüzdanı fotokopisi,

13- Mali durumunuzu belgeleyen güncel ve bakiyesinde belli miktarda para bulunan banka hesap cüzdanı fotokopisi yada bankadan alınacak ve hesap sahibine ait bilgilerin (ad&soyad) yer aldığı hesap dökümü,

14- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan taşınmazların TAPU fotokopileri,

15- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan araçların RUHSAT fotokopileri,

16- Varsa üzerinize kayıtlı bulunan KREDİ KARTI fotokopisi,

17- Uçak biletinizin fotokopisi,

Daha önce İsviçre Vizesi bulunmayan yolcuları konsolosluk ŞAHSEN görüşmeye çağırmaktadır.

Pin It on Pinterest

Share This