İtalya

İtalya Vizesi

İtalya’ya yapmayı planladığınız seyahat için hazırlanması gereken belgelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ticari Vize

Ticari Vize

1- BAĞKUR: (İşveren için)

2- KİMLİK: Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- SSK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ:Çalışan için

4- DAVETİYE:Finlandiya’daki Firmadan Ticari davetiy; (Firma antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış)

5- PASAPORT: Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz

6- VERGİ LEVHASI: Şirket Vergi Levhası Fotokopisi ve ya E-Vergi Levhası kaşeli

7- DİLEKÇE Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Finlandiya konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını , vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe

8- Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler ( Uçak Rezervasyonu , Ödemesi yapılmış Konfirmeli Otel rezervasyonu )

9- İMZA SİRKÜLERİ :Şirket imza sirkülerinin fotokopisi

10- FOTOĞRAF: 2 adet yeni çekilmiş ( son 6 ay içerisinde ) arka fon beyaz biometrik fotograf ( 35mm. – 45mm. Ebatlarında – Alın ve Çene arası Erkeklerde 36 mm. , Bayanlarda 32 mm. olmalıdır )

11- Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı( Tarafımızdan Yapılmaktadır )

12- ŞİRKET BANKA HESABI:Şirket Banka Hesabı ( Şirketin hesaplarının bulunduğu banka veya bankalardan son 3 aya ait şirketin hesap hareketleri , bankadan kaşeli ve imzalı olarak alınmalıdır , mutlaka şirketin adın hesap adı kısmında yer almalıdır

13- KAYIT VE FALİYET BELGESİ: Bağlı olunan Odadan ( Ticaret odası , Sanayi odası , Esnaf –Sanatkarlar , vs.. ) Kayıt ve Faaliyet Belgesi ( Yeni tarihli ( son 3 ay içinde temin edilmiş Orjinal )

14- SSK PİRİM DÖKÜMÜ BARKODLU:(Çalışan için) ( www.turkiye.gov.tr )

15- ŞİRKET TİCARİ SİCİL GAZETESİ: Şirket Ticaret Sicil Gazetesi ( Kuruluş , varsa adres değişikliği , ortaklık pay dağılımı ) , Fotokopisi

Çalışanlar

1- Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır .Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf.

3- Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

4- Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

5- Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

6- Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

7- AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

8- Şirket antetli kağıdına İngilizce veya İtalyanca seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten, çalışanın firmadaki görevini, işe giriş tarihini, maaşını belirten şirket yetkilisinin adı-soyadı-kaşe- imzası bulunan vize talep dilekçe aslı. (şirket kaşesi imzanın yanına yada aşağısına vurulmalıdır.)

9- İtalya’daki şirketten sitemizde (bkz.iDATA Ek Formlar) bulunan ticari davetiye formunun şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı faksı.

10- Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise İtalyadaki oturum iznin fotokopisi.

11- İtalya’da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale (ticaret sicil).

12- Varsa İtalya’daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs… fotokopileri.

13- Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.

14- Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.

15- Vergi levhası fotokopisi.

16- Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.

17- Şirkete ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

18- İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ilekalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar (ilgili sayfaya bakınız link )

19- SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi.

20- SGK son 4 aya ait prim bildirgeleri veya internetten alınacak SGK Hizmet Dökümü Cetveli.

21- Emekli olarak çalışanlardan son 4 aya ait sosyal güvenlik destek prim dökümleri.

22- Maaş bordrosunun son 3 aya ait kaşeli-imzalı fotokopileri.

23- Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olmayan iş yerlerinden (emekli sandığı vs…) bağlı bulundukları-ödeme yaptıkları kurumdan antetli kağıda kaşeli imzalı ekinde imza sirküleri ile yazı gelecek.

24- Hiçbir sosyal kuruma bağlı olmayan personel için noter onaylı iş akdi.

25- Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

26- Vize harç bedeli iDATA ofislerinde nakit olarak ödenecektir.

27- Pasaport sahibi iDATA ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması .Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

İşverenler

1- Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır .Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf.

3- Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

4- Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

5- Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

6- Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

7- AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

8- İtalya’daki şirketten sitemizde (bkz.iDATA Ek Formlar) bulunan ticari davetiye formunun şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı faksı.

9- Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise İtalyadaki oturum iznin fotokopisi.

10- İtalya’da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale (ticaret sicil).

11- Varsa İtalya’daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs… fotokopileri.

12- Şirket antetli kağıdına İtalyanca veya İngilizce seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten ve şirket yetkilisinin adı-soyadı-ıslak kaşe – imzası bulunan vize talep dilekçe aslı. (şirket kaşesi imzanın yanına yada aşağısına vurulmalıdır.)

13- Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi (son bir sene içerisinde çıkartılmış veya geçerliliği devam ediyor olmalı).

14- Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.

15- Vergi levhası fotokopisi.

16- Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.

17- Şirkete veya şahsına ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri

18- İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar

19- Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

20- Pasaport sahibi iDATA ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur (Yetkilendirme formu örneği için iDATA web sayfası Ek Formlara bkz.). Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

Serbest Meslek

1- Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır .Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf..

3- Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

4- Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

5- Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

6- Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

7- AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

8- İtalya’daki şirketten sitemizde bulunan ticari davetiye formunun şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı faksı.

9- Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise İtalyadaki oturum iznin fotokopisi.

10- İtalya’da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale (ticaret sicil).

11- Varsa İtalya’daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs… fotokopileri.

12- Şahsın antetli kağıdına (varsa ) İtalyanca veya İngilizce seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten ad-soyad-ıslak kaşe – imzası bulunan vize talep dilekçe aslı.

13- Şahsın imza beyannamesi.

14- Vergi levhası fotokopisi.

15- İlgilinin bağlı bulunduğu meslek odasına kayıt belgesi aslı ve fotokopisi getirilmelidir.

16- Şahsına ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

17- İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar

18- Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

19- Pasaport sahibi iDATA ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur

Turist Vizesi

Genel

1- AYLIK BİLGİSİ:Emekli aylık bilgisi – www.turkiye.gov.tr den veya kurumdan alınacaktır. (EMEKLİ BAŞVURUSU İÇİN GEÇERLİDİR)

2- GELİR BEYANI: Ailenin Gelir Beyanı – işveren / çalışan / devlet memuru / emekli / yukarıda belirtilen belgeler temin edilecektir. (ÖĞRENCİ BAŞVURUSU İÇİN GEÇERLİDİR

3- PASAPORT: Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır). Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz.

4- VARLIK BEYANI: Varsa ev tapusu fotokopisi, araç ruhsat fotokopisi, son aya ait kredi kartı ekstreleri. (İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLET MEMURU BAŞVURULARI İÇİN GEÇERLİDİR

5- İZİN BELGESİ: Bağlı olduğu kurumdan izin yazısı ve görev belgesi – ne görevde çalıştığını ve hangi tarihler arasında izinli olduğunu belirten belge. (DEVLET MEMURU BAŞVURUSU İÇİN GEÇERLİDİR)

6- BAĞKUR DÖKÜMÜ: www.turkiye.gov.tr – Barkodlu (İŞVEREN BAŞVURUSU İÇİN GEÇERLİDİR)

7- KAYIT VE FALİYET BELGESİ: Bağlı olunan Odadan (Ticaret odası, Sanayi odası, Esnaf –Sanatkarlar, vs..) Kayıt ve Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli son 3 ay içinde temin edilmiş Orijinal). (İŞVEREN VE ÇALIŞAN BAŞVURULARI İÇİN GEÇERLİDİR)

8- SGK BİLGİRGESİ: SGK işe giriş bildirgesi fotokopisi. (ÇALIŞAN BAŞVURULARI İÇİN GEÇERLİDİR)

9- VERGİ LEVHASI : Şirket vergi levhası fotokopisi veya e-vergi levhası kaşeli. (İŞVEREN VE ÇALIŞAN BAŞVURUSU İÇİN GEÇERLİDİR)

10- ŞAHSİ BANKA HESAP DÖKÜMÜ: Son 3 aya ait bankadan kaşeli ve imzalı orijinal olarak alınmalıdır, son halinde bakiye bulunmalıdır. (İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLET MEMURU BAŞVURULARI İÇİN GEÇERLİDİR)

11- DİLEKÇE: Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Finlandiya konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını, vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe. (ÇALIŞAN VE İŞVEREN BAŞVURULARI İÇİN GEÇERLİDİR

12- KİMLİK: Nüfus fotokopisi.

13- SEYAHAT DETAYLARI: Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler: uçak rezervasyonu, ödemesi yapılmış konfirmeli otel rezervasyonu, eğer seyahat ziyaret amaçlı ise Finlandiya’da bulunan kişi veya kişilerden belediye onaylı resmi davet mektubu orijinal.

14- ÖĞRENCİ BELGESİ: Okuldan alınan yeni tarihli öğrenci belgesi – son 1 ay içerisinde alınmış ve öğrenciliğin devam ettiğinin belirtilmesi gerekmektedir. (ÖĞRENCİ BAŞVURUSU İÇİN GEÇERLİDİR

15- ŞAHSİ DİLEKÇE: Seyahat detaylarını belirten şahsi dilekçe. (ÇALIŞAN, DEVLET MEMURU VE EMEKLİ BAŞVURULARI İÇİN GEÇERLİDİR)

16- EMEKLİ MAAŞ BİLGİSİ: Emekli maaşı hangi bankaya yatıyorsa, o bankadan son 1 yıllık kaşeli ve imzalı olarak hesap hareketi alınmalıdır. Buna ek olarak Vadeli / Vadesiz Mevduat hesaplarınız var ise onlarla ilgili de bankadan kaşeli imzalı döküm alabilirsiniz. (EMEKLİ BAŞVURULARI İÇİN GEÇERLİDİR

17- MAAŞ BORDROSU: Son 4 aylık maaş bordrosu. (ÇALIŞAN VE DEVLET MEMURU BAŞVURUSU İÇİN GEÇERLİDİR)

18- SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI: Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası 30.000€ teminatlı (tarafımızdan yapılmaktadır).

19- ÖĞRENCİ DİLEKÇESİ: Finlandiya Konsolosluğu Vize Departmanı’na hitaben yazılmış, seyahat sebebini ve detaylarını bildiren dilekçe – eğer kişi 18 yaşından küçük ise dilekçesi anne ve baba tarafından yazılıp imzalanmalıdır. (ÖĞRENCİ BAŞVURUSU İÇİN GEÇERLİDİR)

20- ŞİRKET BANKA HESABİ: Şirketin hesaplarının bulunduğu banka veya bankalardan son 3 aya ait şirketin hesap hareketleri, bankadan kaşeli ve imzalı olarak alınmalıdır, son halinde bakiye bulunmalıdır, mutlaka şirketin adın hesap adı kısmında yer almalıdır. (İŞVEREN BAŞVURUSU İÇİN GEÇERLİDİR)

21- FOTOĞRAF: 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotograf (35mm – 45mm). Ebatlarında alın ve çene arası erkeklerde (36mm), bayanlarda (32mm) olmalıdır.

22- MUVAFAKATMANE: 18 Yaşını doldurmamış ise anne ve babadan yurt dışı seyahat izni için muvafakatname – Noterden Çıkarılmaktadır, başvuru esnasında orijinal beyan etmek zorunludur, belgenin alınış tarihi 90 günden eski olmamalıdır. (ÖĞRENCİ BAŞVURUSU İÇİN GEÇERLİDİR)

23- TAM VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ: Nüfus müdürlüğünden “Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ” alınmalıdır.

24- İMZA SİRKÜSÜ: Şirket İmza Sirküleri Fotokopisi (İŞVEREN VE ÇALIŞAN BAŞVURULARI İÇİN GEÇERLİDİR)

25- ŞİRKET TİCARİ SİCİL GAZETESİ: Şirket Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, varsa adres değişikliği, ortaklık pay dağılımı), fotokopisi. (İŞVEREN VE ÇALIŞAN BAŞVURULARI İÇİN GEÇERLİDİR)

Emekli

1- Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf.

3- Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

4- Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

5- Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

6- Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

7- AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

8- Seyahat amacını, kalınacak süreyi ve tatil güzergahını belirten şahsın dilekçe aslı.

9- Maddi durumu gösterir belgeler:

10- Emeklilik cüzdanı / belgesi okunaklı fotokopisi.

11- Şahsın emeklilik gelirine ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopisi veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı.

12- Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

13- Malvarlığınızı belgeleyen evrakların fotokopisi (Tapu, kira kontratı vs…).

14- Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

15- İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar

16- Pasaport sahibi iDATA ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

İşveren

1- Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır . Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf.

3- Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

4- Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

5- Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

6- Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

7- AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

8- Şirket antetli kağıdına başvuru sahibinin şirket sahibi/ ortağı olduğunu , gidiş-dönüş tarihlerini ve tatil güzergahını belirten ıslak imzalı kaşeli dilekçe aslı.

9- Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.

10- Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.

11- Vergi levhası fotokopisi.

12- Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.

13- Şahsa veya şirkete ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

14- Mal varlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopileri (Tapu, kira kontratı vs….).

15- Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

16- İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar

17- Pasaport sahibi iDATA ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur .Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir

Çalışan

1- Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır .Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf. Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

3- Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

4- Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

5- Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

6- AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

7- Şirket antetli kağıdına çalışanın görevini, işe giriş tarihini, maaşını ve talep ettiği izin süresini belirten işveren tarafından ıslak imzalı kaşeli dilekçe aslı.

8- Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.

9- Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.

10- Vergi levhası fotokopisi.

11- Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.

12- SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi.

13- SGK 4A Hizmet Dökümü Cetveli. Emekli olarak çalışanlardan sosyal güvenlik destek prim dökümleri.

14- Maaş bordrosunun son 3 aya ait kaşeli-imzalı fotokopileri.

15- Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olmayan iş yerlerinden (emekli sandığı vs…) bağlı bulundukları-ödeme yaptıkları kurumdan antetli kağıda kaşeli imzalı ekinde imza sirküleri ile yazı gelecek.

16- Hiçbir sosyal kuruma bağlı olmayan personel için noter onaylı iş akdi.

17- Şahsa ait so üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

18- Mal varlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopileri (Tapu, kira kontratı vs….).

19- Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

20- İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar

21- Pasaport sahibi iDATA ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur.. Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

Devlet Memurları

1- Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır .Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf.

3- Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

4- Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

5- Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

6- Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

7- AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

8- Şahsın, seyahat amacını, kalacağı süreyi ve tatil güzergahını belirten dilekçe aslı.

9- Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

10- Çalıştıkları kurumdan kişinin kurumdaki görevi, seyahat amacı ve kalınacak süreyi belirten; mühürlü ve kurum yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunan izin yazısı aslı.

11- Maaş bordrosunun son üç aya ait mühürlü-imzalı fotokopileri.

12- Malvarlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopisi (Tapu, kira kontratı vs..).

13- Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

14- İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar

15- Pasaport sahibi iDATA ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

Serbest Meslek

1- Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır . Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf.

3- Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

4- Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

5- Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

6- Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

7- AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

8- Şahsın antetli kağıdına (varsa ) seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten ad-soyadı-ıslak kaşe – imzası bulunan vize talep dilekçe aslı.

9- Şahsın imza beyannamesi.

10- Vergi levhası fotokopisi.

11- İlgilinin bağlı bulunduğu meslek odasına kayıt belgesi aslı ve fotokopisi.

12- Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

13- Malvarlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopisi (Tapu, kira kontratı vs..).

14- Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

15- İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar

16- Pasaport sahibi iDATA ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur .Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

Eğitim Vizesi

Eğitim Vizesi

(Lisans programları dışındaki eğitimler için)

1- Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve başvuran tarafından imzalanmış 90 güne kadar olan kalışlarda Schengen, 90 günden uzun süreli kalışlarda ulusal (bayraklı) vize için hazırlanmış başvuru formu doldurulmalıdır.

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf

3- Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

4- Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

5- Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden (öngörülen seyahat bitim tarihini müteakiben) itibaren en az 3 ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

6- T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi.

7- Türk vatandaşı olmayanlar için, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen ve süresi planlanan seyahat tarihinden en erken 3 ay sonra biten ikamet tezkeresi.

8- İtalya’daki eğitim programına kayıt belgesi veya katılınmak istenen kültürel faaliyete ilişkin evraklar. Evraklarda programın veya faaliyetin türü ile başlangıç ve bitiş tarihlerinin detaylı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Meslekle ilgili evraklar. Öğrenciler için Türkiye’de kayıtlı olunan okuldan alınmış öğrenci belgesi veya diploma. Geçimleri aileleri tarafından sağlanan öğrencilerin, ebeveynlerine ait iş evrakları (turistik vize evraklarına bakınız) ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneğini de ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ögrencilere ve/veya kendilerine bakmakla yükümlü olan ailelerine ait maddi imkanları gösteren evraklar: Banka şubesi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş son üç aya ait hesap hareketlerini gösteren hesap dökümleri, gelirler, son ayların maaş bordroları, emeklilik gelirleri, kira kontratları, tapular. Kalış süresi 90 günü aşacak olan öğrenciler için, başvuru sahibi adına hesaplarla belgelenmiş banka tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş maddi imkanların sunulması istenmektedir

İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar

1- AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

2- Konaklama rezervasyonları ya da İtalya’da ikamet eden bir şahıs tarafından hazırlanmış davetiye ( sitede bulunan davetiye örneğine bakınız). Davetiye ile başvuruda bulunulması durumunda, davet eden kişinin imzasının görüldüğü kimlik fotokopisi; davet eden kişi Avrupa vatandaşı değilse oturma izni fotokopisi ibraz edilmelidir.

3- Gidiş-dönüş uçak rezervasyonları.

4- Eğitim vizesi konsolosluk vize harcı ücretsizdir.

5- Pasaport sahibi iDATA ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

Üniversite Kayıt

1- Ulusal (bayraklı) Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf. Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.

3- Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

4- Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

5- Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az 15 ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

6- Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

7- Türk vatandaşı olmayanlar için, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen ve süresi planlanan seyahat tarihinden en erken 3 ay sonra biten ikamet tezkeresi.

8- İtalya’daki bir üniversitenin lisans programına ya da “AFAM” Kurumlarına Kayıt veya Ön-Kayıt yaptırıldığını gösterir belge.

9- Kayıt veya Ön-kayıtların Başkonsolosluğun Okul Bölümü – Üniversite Kayıt Ofisi tarafından onay yazısı ile onaylanmış olması gerekmektedir(universita.istanbul@esteri.it)

10- Eğitimi başka dillerde yapan programlar dışındaki programlar için yeterli İtalyanca bilgisi

11- Dönüş biletinin ibrazıyla Türkiye’ye dönüşün sağlanabileceğini ve İtalya’da masrafların karşılanabileceğini gösterir, İtalya İçişleri Bakanlığı’nın 1.3.2000 tarihli düzenlemeleri ile senelik 5.819 Euro (aylık 447,61 Euro) olarak tespit edilmiş (ilgili sayfaya bakınız link), banka tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, başvuru sahibine ait hesaplarla belgelenmiş maddi imkanların sunulması istenmektedir.

12- Öğrencinin İtalya’ya girişinden itibaren ilk 8 gün içerisinde Emniyet Müdürlüğü – Yabancılar Şubesi’ne yapacağı oturma izni başvurusu sırasında Genel Sağlık Sigortası poliçesi beyan etmesi gerekmektedir:

13- Öğrencilerin vize başvuruları sırasında sadece seyahatin ilk iki haftasını kapsayan, 30.000 Euro limitli ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan bir seyahat sağlık sigortasını Başkonsolosluğa ibraz etmeleri istenmektedir. İtalya’ya varıldığı zaman İtalyan Sağlık Bakanlığı ile anlaşması olan “Ulusal Sigortalar Kurumu” (I.N.A.) tarafından düzenlenmiş ve tüm öğrenim süresini kapsayan sağlık sigortası yaptırılabilir veya gidilen üniversite tarafından tavsiye edilen sigorta şirketine başvurulabilir.

14- En az ilk iki haftayı kapsayan konaklama evrakı (bir otel rezervasyonu ya da İtalya’da ikamet eden bir şahıs tarafından hazırlanmış davetiye – sitede bulunan davetiye örneğine bakınız).

15- Konaklama rezervasyonları ya da İtalya’da ikamet eden bir şahıs tarafından hazırlanmış davetiye (sitede bulunan davetiye örneğine bakınız). Davetiye ile başvuruda bulunulması durumunda, davet eden kişinin imzasının görüldüğü kimlik fotokopisi; davet eden kişi Avrupa vatandaşı değilse oturma izni fotokopisi ibraz edilmelidir.

16- Uçak bileti rezervasyonu.

Pin It on Pinterest

Share This